Truyện 18+

Mộ Dung Thiên

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Mộ Dung Thiên

Tác giả: Nam Yassuo

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 27

08/07/2021 2620

 

Huyền thiên thế giới, đây không phải là một thế giới thời đại công nghệ thông tin 4. 0 như nơi của hắn mà là một thế giới VÕ GIẢ. Nơi đây mọi người theo con đường võ học lấy tu luyện làm chính. Trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là linh khí, võ giả không ngừng hấp thụ linh khí để tăng thực lực cho mình, song song đó cũng tồn tại linh thú linh thú cũng giống như võ giả hấp thụ linh khí để tăng thực lực cho bản thân, ngoài ra còn tồn tại những linh thảo linh dược.

Về đẳng cấp được chia làm.

++Vũ giả – ++Linh giả.

– Vũ Khí – Linh Khí.

– Vũ Đồ – Linh Đồ.

– Vũ Sỹ – Linh Sỹ.

– Vũ Sư – Linh Sư.

– Vũ Phách – Linh Phách.

– Vũ Tướng – Linh Tướng.

– Vũ Suất – Linh Suất.

– Vũ Vương – Linh Vương.

– Vũ Hoàng – Linh Hoàng.

– Vũ Tôn – Linh Tôn.

– Vũ Đế – Linh Đế.

– Vũ Thần – Linh thần.

+++ Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai… mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. (Linh thú lục giai có thể hóa hình)

Linh giả có thể trở thành đan sư vì họ có tinh thần lực cường đại.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Mộ Dung Thiên!

 

Huyền thiên thế giới, đây không phải là một thế giới thời đại công nghệ thông tin 4. 0 như nơi của hắn mà là một thế giới VÕ GIẢ. Nơi đây mọi người theo con đường võ học lấy tu luyện làm chính. Trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là linh khí, võ giả không ngừng hấp thụ linh khí để tăng thực lực cho mình, song song đó cũng tồn tại linh thú linh thú cũng giống như võ giả hấp thụ linh khí để tăng thực lực cho bản thân, ngoài ra còn tồn tại những linh thảo linh dược.

Về đẳng cấp được chia làm.

++Vũ giả – ++Linh giả.

– Vũ Khí – Linh Khí.

– Vũ Đồ – Linh Đồ.

– Vũ Sỹ – Linh Sỹ.

– Vũ Sư – Linh Sư.

– Vũ Phách – Linh Phách.

– Vũ Tướng – Linh Tướng.

– Vũ Suất – Linh Suất.

– Vũ Vương – Linh Vương.

– Vũ Hoàng – Linh Hoàng.

– Vũ Tôn – Linh Tôn.

– Vũ Đế – Linh Đế.

– Vũ Thần – Linh thần.

+++ Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai… mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. (Linh thú lục giai có thể hóa hình)

Linh giả có thể trở thành đan sư vì họ có tinh thần lực cường đại.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Mộ Dung Thiên!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.