Truyện 18+

Loạn Thế Giai Nhân

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Loạn Thế Giai Nhân

Tác giả: Knight

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 15: Loạn

08/07/2021 4723

Trương Kỷ là một phú nhị đại tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra, Trương đại tiểu thư có một sở thích đó chính là trêu ghẹo gái nhà lành. Xui xẻo xuyên không ư? Không! Nàng sẽ ngoạn cho bằng hết nữ nhân cổ đại.
Truyện chỉ toàn thịt, thịt, thịt và thịt. Lời lẽ dung tục, nội dung không phong phú, ai thích thì mời vào không được ném đá tác giả. Xie xie!

Trương Kỷ là một phú nhị đại tiểu thư ngậm thìa vàng sinh ra, Trương đại tiểu thư có một sở thích đó chính là trêu ghẹo gái nhà lành. Xui xẻo xuyên không ư? Không! Nàng sẽ ngoạn cho bằng hết nữ nhân cổ đại.
Truyện chỉ toàn thịt, thịt, thịt và thịt. Lời lẽ dung tục, nội dung không phong phú, ai thích thì mời vào không được ném đá tác giả. Xie xie!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.