Truyện 18+

Loạn Giao Cung Đình

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Loạn Giao Cung Đình

Tác giả: darling6666

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 15

08/07/2021 33878

Nếu nhìn từ bên ngoài tẩm cung của hoàng hậu, ta sẽ thấy khung cảnh thật trang nghiêm nhưng thực hư chỉ có cung nữ và thái giám canh gác biết bên trong hỗn loạn cỡ nào.

Trên giường phượng, hoàng hậu không một mảnh vải che thân, cái mông kiều cao mặc sức cho nam căn của hoàng đế ra vào hoa huyệt đỏ hồng. Cự căn vừa dài, vừa thô, vừa to ấy vậy mà nhét vừa lỗ nhỏ của hoàng hậu, đâm cho nàng nước chảy thành sông.

Nếu nhìn từ bên ngoài tẩm cung của hoàng hậu, ta sẽ thấy khung cảnh thật trang nghiêm nhưng thực hư chỉ có cung nữ và thái giám canh gác biết bên trong hỗn loạn cỡ nào.

Trên giường phượng, hoàng hậu không một mảnh vải che thân, cái mông kiều cao mặc sức cho nam căn của hoàng đế ra vào hoa huyệt đỏ hồng. Cự căn vừa dài, vừa thô, vừa to ấy vậy mà nhét vừa lỗ nhỏ của hoàng hậu, đâm cho nàng nước chảy thành sông.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.