Truyện 18+

Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực

Tác giả: Nam Phong Ca

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 108: Tiểu Ngoại Truyện: Giáo Dục Bảo Bảo

07/07/2021 9835

Giang hồ lại một lần nữa dậy sóng, một sơn trang huyền bí bỗng nhiên xuất hiện. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh lâu nay sống với cuộc sống thảnh thơi, vừa lòng. Vì cứu võ lâm khỏi kiếp nạn nên phải dấn thân vào chốn kỳ quỷ. Từ giải cứu bộ tộc ở Vô Cực sơn trang đến Sở Phi Dương trúng độc rồi Minh Chủ võ lâm lại là người quen cũ từ thuở nhỏ của Quân Thư Ảnh.

Một ba chưa yên một ba lại khởi, sự tình lần này như thế nào mới bình ổn...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực!

Giang hồ lại một lần nữa dậy sóng, một sơn trang huyền bí bỗng nhiên xuất hiện. Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh lâu nay sống với cuộc sống thảnh thơi, vừa lòng. Vì cứu võ lâm khỏi kiếp nạn nên phải dấn thân vào chốn kỳ quỷ. Từ giải cứu bộ tộc ở Vô Cực sơn trang đến Sở Phi Dương trúng độc rồi Minh Chủ võ lâm lại là người quen cũ từ thuở nhỏ của Quân Thư Ảnh.

Một ba chưa yên một ba lại khởi, sự tình lần này như thế nào mới bình ổn...

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 3) - Phong Vũ Vô Cực!

Mục lục

1 Chương 1: Chương 1 2 Chương 2: Chương 2 3 Chương 3: Chương 3 4 Chương 4: Chương 4 5 Chương 5: Chương 5 6 Chương 6: Chương 6 7 Chương 7: Chương 7 8 Chương 8: Chương 8 9 Chương 9: Chương 9 10 Chương 10: Chương 10 11 Chương 11: Chương 11 12 Chương 12: Chương 12 13 Chương 13: Chương 13 14 Chương 14: Chương 14 15 Chương 15: Chương 15 16 Chương 16: Chương 16 17 Chương 17: Chương 17 18 Chương 18: Chương 18 19 Chương 19: Chương 19 20 Chương 20: Chương 20 21 Chương 21: Chương 21 22 Chương 22: Chương 22 23 Chương 23: Chương 23 24 Chương 24: Chương 24 25 Chương 25: Chương 25 26 Chương 26: Chương 26 27 Chương 27: Chương 27 28 Chương 28: Chương 28 29 Chương 29: Chương 29 30 Chương 30: Chương 30 31 Chương 31: Chương 31 32 Chương 32: Chương 32 33 Chương 33: Chương 33 34 Chương 34: Chương 34 35 Chương 35: Chương 35 36 Chương 36: Chương 36 37 Chương 37: Chương 37 38 Chương 38: Chương 38 39 Chương 39: Chương 39 40 Chương 40: Chương 40 41 Chương 41: Chương 41 42 Chương 42: Chương 42 43 Chương 43: Chương 43 44 Chương 44: Chương 44 45 Chương 45: Chương 45 46 Chương 46: Chương 46 47 Chương 47: Chương 47 48 Chương 48: Chương 48 49 Chương 49: Chương 49 50 Chương 50: Chương 50 51 Chương 51: Chương 51 52 Chương 52: Chương 52 53 Chương 53: Chương 53 54 Chương 54: Chương 54 55 Chương 55: Chương 55 56 Chương 56: Chương 56 57 Chương 57: Chương 57 58 Chương 58: Chương 58 59 Chương 59: Chương 59 60 Chương 60: Chương 60 61 Chương 61: Chương 61 62 Chương 62: Chương 62 63 Chương 63: Chương 63 64 Chương 64: Chương 64 65 Chương 65: Chương 65 66 Chương 66: Chương 66 67 Chương 67: Chương 67 68 Chương 68: Chương 68 69 Chương 69: Chương 69 70 Chương 70: Chương 70 71 Chương 71: Chương 71 72 Chương 72: Chương 72 73 Chương 73: Chương 73 74 Chương 74: Chương 74 75 Chương 75: Chương 75 76 Chương 76: Chương 76 77 Chương 77: Chương 77 78 Chương 78: Chương 78 79 Chương 79: Chương 79 80 Chương 80: Chương 80 81 Chương 81: Chương 81 82 Chương 82: Chương 82 83 Chương 83: Chương 83 84 Chương 84: Chương 84 85 Chương 85: Chương 85 86 Chương 86: Chương 86 87 Chương 87: Chương 87 88 Chương 88: Chương 88 89 Chương 89: Chương 89 90 Chương 90: Chương 90 91 Chương 91: Chương 91 92 Chương 92: Chương 92 93 Chương 93: Chương 93 94 Chương 94: Chương 94 95 Chương 95: Chương 95 96 Chương 96: Chương 96 97 Chương 97: Chương 97 98 Chương 98: Chương 98 99 Chương 99: Chương 99 100 Chương 100: Chương 100 101 Chương 101: Đặc Điển 1 – Kết Cục Chi Hậu 102 Chương 102: Đặc Điển 2 – Thanh Phong Phái Tổ Huấn 103 Chương 103: Đặc Điển 3 – Phiền Não Của Thiếu Niên Vân Thâm 104 Chương 104: Đặc Điển 4 – Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân 105 Chương 105: Đặc Điển 5 – Con Cua 106 Chương 106: Đặc Điển 6 – Đạo Mộng 107 Chương 107: Đặc Điển Cuối: Thiếu Niên Thiên – Kiếm Vũ 108 Chương 108: Tiểu Ngoại Truyện: Giáo Dục Bảo Bảo

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.