Truyện 18+

Dục Chi Trầm Luân

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Dục Chi Trầm Luân

Tác giả: P đại

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 20: Trở lại hiện thực

08/07/2021 3625

Mời các đạo hữu thưởng thức...

Tiên tử, thế nhân đều biết Phượng Tiên tử, Phượng Tiên tử dung nhan tuyệt sắc diễm lệ, phong tư yểu điệu, dáng người cao gầy thướt tha. là niềm ao ước của mọi nam nhân.

Nhưng không ngờ trong khi luyên công bị trúng NHUYỄN CỐT TÁN, bị hắn bắt, điều gì sẽ xảy ra mời các đạo hữu đọc truyện...........

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dục Chi Trầm Luân!

Mời các đạo hữu thưởng thức...

Tiên tử, thế nhân đều biết Phượng Tiên tử, Phượng Tiên tử dung nhan tuyệt sắc diễm lệ, phong tư yểu điệu, dáng người cao gầy thướt tha. là niềm ao ước của mọi nam nhân.

Nhưng không ngờ trong khi luyên công bị trúng NHUYỄN CỐT TÁN, bị hắn bắt, điều gì sẽ xảy ra mời các đạo hữu đọc truyện...........

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dục Chi Trầm Luân!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.