Truyện 18+

Dạy Dỗ Diễm My Cô Giáo

Truyện 18+ Truyện kinh dị Truyện Sex

Truyện Dạy Dỗ Diễm My Cô Giáo

Tác giả: Thần Cơ

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 94:Thi học kỳ (7)

17/05/2022 52727

Kinh điển SM dậy dỗ tiểu thuyết,bao gồm hai phần,ngoại truyện,hình ảnh...Truyện hoàn toàn chỉ là hư cấu,nếu như có trùng lặp nhẹ nhàng bỏ qua.
Các hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất dễ tưởng tượng hơn chứ không liên quan đến truyện ở mức độ cao.
👉Tác phẩm của Thần Cơ:Dậy Dỗ Diễm My Cô Giáo,"Hoang Đảo Chúa Tể",Loạn Dục.
Đăng ký thành viên theo link của tôi.

Kinh điển SM dậy dỗ tiểu thuyết,bao gồm hai phần,ngoại truyện,hình ảnh...Truyện hoàn toàn chỉ là hư cấu,nếu như có trùng lặp nhẹ nhàng bỏ qua.
Các hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất dễ tưởng tượng hơn chứ không liên quan đến truyện ở mức độ cao.
👉Tác phẩm của Thần Cơ:Dậy Dỗ Diễm My Cô Giáo,"Hoang Đảo Chúa Tể",Loạn Dục.
Đăng ký thành viên theo link của tôi.

Mục lục

1 👉Đôi lời tâm sự cùng liên hệ (Nhất định phải đọc) 2 Chương 1: Giáo Viên Diễm My 3 Chương 2: Thường ngày nhiệm vụ (1) 4 Chương 3: Thường ngày nhiệm vụ (2) 5 Chương 4: Thường ngày nhiệm vụ (3) 6 Chương 5: Thường ngày nhiệm vụ (4) 7 Chương 6: Biến thái trừng phạt (1) 8 Chương 7: Biến thái trừng phạt (2) 9 Chương 8: Biến thái trừng phạt (3) 10 Chương 9: Biến thái trừng phạt (4) 11 Chương 10: Biến thái trừng phạt (5) 12 Chương 11: Vô đề 13 Chương 12: Trên lớp học đại tiện (1) 14 Chương 13: Trên lớp học đại tiện (2) 15 Chương 14: Trên lớp học đại tiện(3) (cảnh báo không trọng khẩu vị chớ vào) 16 Chương 15: Không thể thoát ra (1) 17 Chương 16: Không thể thoát ra (2) 18 Chương 17: Không thể thoát ra (3) 19 Chương 18: Không thể thoát ra (4) 20 Chương 19: Khó mà tưởng tượng (1) 21 Chương 20: Khó mà tưởng tượng (2) 22 Chương 21: Khó mà tưởng tượng(3)(Không trọng khẩu vị chớ vào) 23 Chương 22: Khó mà tưởng tượng(4)(Trọng khẩu vị) 24 Chương 23:Vô đề 25 Chương 24:Đặc thù huấn luyện (1) 26 Chương 25:Đặc thù huấn luyện (2) 27 Chương 26:Đặc thù huấn luyện (3) 28 Chương 27: Lồng giam chăn nuôi (1) 29 Chương 28: Lồng giam chăn nuôi (2) 30 Chương 29: Lồng giam chăn nuôi (3) 31 Chương 30: Thất bại 32 Chương 31:Thân phận mới(1) 33 Chương 32: Thân phận mới(2)(trọng khẩu vị) 34 Chương 33:Thân phận mới(3) 35 Chương 34: Đại Kết Cục (End) 36 Chương 34.1: Diệp Anh sinh hoạt hàng ngày (1) 37 Chương 34.2: Diệp Anh sinh hoạt hàng ngày (2) 38 Chương 34.3: Trong trường học dạy dỗ Amee cùng Thiều Bảo Trâm (1) 39 Chương 34.4: Trong trường học dạy dỗ Amee cùng Thiều Bảo Trâm (2) 40 Chương 34.5: Trong trường học dạy dỗ Amee cùng Thiều Bảo Trâm (3) 41 🔔🔔Heo mẹ cấp trên trưởng phòng (1) (Đại chương bao gồm khá nhiều ảnh) 42 🔔🔔 Heo mẹ cấp trên trưởng phòng (2) 43 🔔🔔Công trường nữ lãnh đạo trở thành lão Hắc heo mẹ (Phiên 1) 44 🔔🔔Công trường nữ lãnh đạo trở thành lão Hắc heo mẹ (Phiên 2) 45 Chương 35:Thích Nghi(1) 46 Chương 36:Thích nghi(2) 47 Chương 37:Thích Nghi(3) 48 Chương 38:Thích nghi(4) 49 Chương 39:Thích nghi (5) 50 Chương này coi như donate,hủy bỏ mật khẩu của 5 chương 40-44. 51 Chương 40:Huấn luyện bắt đầu (1) 52 Chương 41:Huấn luyện bắt đầu (2) 53 Chương 42:Huấn luyện bắt đầu (3) 54 Chương 43:Huấn luyện bắt đầu (4) 55 Chương 44:Huấn luyện bắt đầu (5) 56 Mật khẩu chương 45-49 57 Chương 45:Nữ nô mâu thuẫn (1) 58 Chương 46:Nữ nô mâu thuẫn (2) 59 Chương 47:Nữ nô mâu thuẫn (3) 60 Chương 48:Nữ nô mâu thuẫn (4) 61 Chương 49:Nữ nô mâu thuẫn (5) 62 Mật khẩu chương 50-54 63 Chương 50:Nữ nô mâu thuẫn(6) 64 Chương 51:Vô đề 65 Chương 52:Vô đề 66 Chương 53:Phân hóa (1) 67 Chương 54:Phân hóa (2) 68 Mật khẩu chương 55-59 69 Chương 55:Phân hóa (3) 70 Chương 56:Phân hóa (4) 71 Chương 57:Phân hóa (5) 72 Chương 58:Phân hóa (6) 73 Chương 59: Nhân cách thứ 2 74 Mật khẩu chương 60-64 75 Chương 60:Lễ tốt nghiệp sớm 76 Chương 61 77 Chương 62 78 Chương 63 79 Chương 64 80 Chương 65 81 Chương 66 82 Chương 67 83 Chương 68 84 Chương 69 85 Chương 70 86 Chương 71 87 🔔🔔Công trường nữ lãnh đạo trở thành lão Hắc heo mẹ (Phiên 3) 88 Chương 72 89 Chương 73 90 Chương 74 91 Chương 75 92 Chương 76 93 Chương 77 94 Chương 78 95 Chương 79 96 🔔🔔Thánh nữ nữ tu bị nam hài làm trở thành heo mẹ (Toàn văn) 97 Chương 80 98 Chương 81 99 Chương 82 100 Chương 83:Chăm chỉ (1) 101 Chương 84:Chăm chỉ (2) 102 Chương 85:Tiệc tối (1) 103 Ngoại truyện:🔔🔔Thiều Bảo Trâm góc khuất cuộc sống (1) 104 Ngoại truyện:🔔🔔Thiều Bảo Trâm góc khuất cuộc sống (2) 105 Ngoại truyện:🔔🔔Thiều Bảo Trâm góc khuất cuộc sống (3) 106 Cao ngạo nữ tổng giám đốc mụ mụ trở thành người da đen chó cái (1+2+3) 107 Cao ngạo nữ tổng giám đốc mụ mụ trở thành người da đen chó cái (4) 108 Cao ngạo nữ tổng giám đốc mụ mụ trở thành người da đen chó cái (5) 109 Chương 86:Tiệc tối (2) 110 Chương 87:Tiệc tối (3) 111 Chương 88:Thi học kỳ (1) 112 Chương 89:Thi học kỳ (2) 113 Chương 90:Thi học kỳ (3) 114 Chương 91:Thi học kỳ (4) 115 Chương 92:Thi học kỳ (5) 116 Chương 93:Thi học kỳ (6) 117 Chương 94:Thi học kỳ (7)

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.