Truyện 18+

Đấu Phá: Đem Mẫu Thân Tiêu Viêm Cưỡng Bức Thành Bồn Chứa Tinh

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Đấu Phá: Đem Mẫu Thân Tiêu Viêm Cưỡng Bức Thành Bồn Chứa Tinh

Tác giả: Tiểu Miêu

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 27: Hẹn ước ba năm

15/09/2023 23798

Tóm tắt: Dược Trần bị đồ đệ phản bội, nhục thân vỡ nát, mang theo tàn hồn trốn vào trong nhẫn giới.

Vốn kịch bản cứ đó mà tiếp diễn nhưng sau đó hệ thống xuất hiện.

“Nhiệm vụ kích hoạt: Đem mẫu thân của nhân vật chính Tiêu Viêm cưỡng gian”

“Khen thưởng: Nguyên thần trở về trạng thái đỉnh cao + dị hỏa bài danh số 12 U U Hoả.”

Dược Trần cắn răng nói: “Dược Trần ta há lại là loại người vong ơn bội nghĩa, đâm sau lưng người khác!”

“Lão tử chính là lấy đức phục người!”

“Nơi nào có thê tử người khác, chỗ đó có dấu chân Dược Trần ta đi qua!”

Note: Đội nón xanh cho Tiêu Viêm, cưỡng gian, bạo dâm thê tử người khác.

Tóm tắt: Dược Trần bị đồ đệ phản bội, nhục thân vỡ nát, mang theo tàn hồn trốn vào trong nhẫn giới.

Vốn kịch bản cứ đó mà tiếp diễn nhưng sau đó hệ thống xuất hiện.

“Nhiệm vụ kích hoạt: Đem mẫu thân của nhân vật chính Tiêu Viêm cưỡng gian”

“Khen thưởng: Nguyên thần trở về trạng thái đỉnh cao + dị hỏa bài danh số 12 U U Hoả.”

Dược Trần cắn răng nói: “Dược Trần ta há lại là loại người vong ơn bội nghĩa, đâm sau lưng người khác!”

“Lão tử chính là lấy đức phục người!”

“Nơi nào có thê tử người khác, chỗ đó có dấu chân Dược Trần ta đi qua!”

Note: Đội nón xanh cho Tiêu Viêm, cưỡng gian, bạo dâm thê tử người khác.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.