Truyện 18+

Cậu Thật Dâm Dục

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Cậu Thật Dâm Dục

Tác giả: Tương Vãn

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 50.2: HẾT TRUYỆN

27/05/2022 12210

Thể loại: 18+, Cao H, Đô thị tình duyên, H văn - Thịt văn, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngôn tình, Ngọt, Sạch, TQ, Tỷ đệ luyến

Tình trạng: 1-19 (copy), 20-Hết (Yudy Tang)

Văn án: Nữ chính là tổng giám đốc của một hãng hàng không, nam chính là sinh viên đại học khoa Kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Hoắc Không Hiệp gia cảnh bần hàn buộc phải trở thành trai bao để lo tiền thuốc thang cho ba. Ai ngờ vào ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, cậu đã gặp được Diêu Dao.

Lần đầu tiên Diêu Dao gặp cậu, ngay cả hôn Hoắc Không Hiệp cũng không biết! Nhưng sau đó cậu bắt đầu học thói xấu, ngay cả trái tim mình cũng giao vào tay Diêu Dao nhưng vẫn một mực không chịu thừa nhận mình đã thích cô!

Diêu Dao tức giận ném cậu ra ngoài xa cả ngàn mét và mắng, nếu cậu không chịu nhận là thích tôi thì cậu đừng hòng quay về nữa!

Ai ngờ con golden lớn xác ngày xưa lắc mình phát thế là mọc ra một cái đuôi sói. Cậu không chỉ quay về mà con quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Diêu Dao.

Con golden to xác kia đâu?? Hoắc Không Hiệp, cậu trả nó lại cho tôi ngay!

Hoắc Không Hiệp đẩy ngã Diêu Dao lên giường, sau đó cởi thắt lưng ném qua một bên và thủ thỉ, Diêu Dao, anh yêu em.

Thể loại: 18+, Cao H, Đô thị tình duyên, H văn - Thịt văn, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Lâu ngày sinh tình, Ngôn tình, Ngọt, Sạch, TQ, Tỷ đệ luyến

Tình trạng: 1-19 (copy), 20-Hết (Yudy Tang)

Văn án: Nữ chính là tổng giám đốc của một hãng hàng không, nam chính là sinh viên đại học khoa Kỹ thuật hàng không vũ trụ.

Hoắc Không Hiệp gia cảnh bần hàn buộc phải trở thành trai bao để lo tiền thuốc thang cho ba. Ai ngờ vào ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, cậu đã gặp được Diêu Dao.

Lần đầu tiên Diêu Dao gặp cậu, ngay cả hôn Hoắc Không Hiệp cũng không biết! Nhưng sau đó cậu bắt đầu học thói xấu, ngay cả trái tim mình cũng giao vào tay Diêu Dao nhưng vẫn một mực không chịu thừa nhận mình đã thích cô!

Diêu Dao tức giận ném cậu ra ngoài xa cả ngàn mét và mắng, nếu cậu không chịu nhận là thích tôi thì cậu đừng hòng quay về nữa!

Ai ngờ con golden lớn xác ngày xưa lắc mình phát thế là mọc ra một cái đuôi sói. Cậu không chỉ quay về mà con quang minh chính đại xuất hiện trước mặt Diêu Dao.

Con golden to xác kia đâu?? Hoắc Không Hiệp, cậu trả nó lại cho tôi ngay!

Hoắc Không Hiệp đẩy ngã Diêu Dao lên giường, sau đó cởi thắt lưng ném qua một bên và thủ thỉ, Diêu Dao, anh yêu em.

Mục lục

1 Chương 1: Diêu Dao 2 Chương 2: gặp lại 3 Chương 3: về nhà 4 Chương 4: yêu em (H) 5 Chương 5 là cô 6 Chương 6 kim mao 7 Chương 7 sô pha (H) 8 Chương 8 tắm 9 Chương 9 học tỷ 10 Chương 10 thất tình 11 Chương 11 kem ngon (H) 12 Chương 12 uống say 13 Chương 13 nhớ 14 Chương 14 ăn ngon (H) 15 Chương 15 quỳ (H) 16 Chương 16 Anh nhớ 17 Chương 17 trước kia (1) 18 Chương 18 trước kia (2) 19 Chương 19 lão sư (H) 20 Chương 20.1: Trợn mắt 21 Chương 20.2: Trợn mắt 22 Chương 21: Tức giận (1) 23 Chương 21: (2) 24 Chương 21: (3) 25 Chương 22.1 Nhét đầy (H) 26 Chương 22.2 Nhét đầy (H) 27 Chương 23: Anh 28 Chương 24.1: Đáng yêu (H) 29 Chương 24.2: Đáng yêu (H) 30 Chương 25.1: Bờ biển 31 Chương 25.2: Bờ biển 32 Chương 26.1: Năm mới (H) 33 Chương 26.2: Năm mới (H) 34 Chương 27.1: Bảo trọng 35 Chương 27.2: Bảo trọng 36 Chương 28.1 37 Chương 28.2 38 Chương 29.1: Thằng khốn 39 Chương 29.2: Thằng khốn 40 Chương 30.1 41 Chương 30.2 42 Chương 31.1: Họp thường niên 43 Chương 31.2: Họp thường niên 44 Chương 32.1: Là cậu ấy 45 Chương 32.2: Là cậu ấy 46 Chương 33.1 anh yêu em. 47 Chương 33.2 anh yêu em. 48 Chương 34.1: biến lớn ( H ) 49 Chương 34.2: biến lớn ( H ) 50 Chương 35.1: Bữa sáng (H) 51 Chương 35.2: Bữa sáng (H) 52 Chương 36.1: Mối quan hệ 53 Chương 36.2: Mối quan hệ 54 Chương 36.3: Mối quan hệ 55 Chương 37.1: Lựa Chọn ( H ) 56 Chương 37.2: Lựa Chọn ( H ) 57 Chương 38: 58 Chương 39.1: Chồng (H) 59 Chương 39.2: Chồng (H) 60 Chương 40.1: Món quà 61 Chương 40.2: Món quà 62 Chương 41: Nuối chửng (H) 63 Chương 42.1 64 Chương 42.2 65 Chương 43.1 66 Chương 43.2 67 Chương 44.1 Bảo bối ( H ) 68 Chương 44.2Bảo bối ( H ) 69 Chương 45: Thật ngọt 70 Chương 46.1: Thư tình 71 Chương 46.2: Thư tình 72 Chương 47.1: Phu nhân 73 Chương 47.2: Phu nhân 74 Chương 48.1: Hiệp nghị ( H ) 75 Chương 48.2: Hiệp nghị ( H ) 76 Chương 49.1: Chầm chậm 77 Chương 49.2: Chầm chậm 78 Chương 50.1: Ngủ Ngon 79 Chương 50.2: HẾT TRUYỆN

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.