Truyện 18+

Boss, xin anh ngừng tay!

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Boss, xin anh ngừng tay!

Tác giả: Thịt Nướng

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 3

07/07/2021 893

Phỏng vấn vào chức vị thư ký của boss, cô không ngờ rằng mình lại rơi vào hang động của Sói!?

(>﹏<)(︶︿︶)⊙﹏⊙ Ծ‸Ծ π__π 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Boss, xin anh ngừng tay!!

Phỏng vấn vào chức vị thư ký của boss, cô không ngờ rằng mình lại rơi vào hang động của Sói!?

(>﹏<)(︶︿︶)⊙﹏⊙ Ծ‸Ծ π__π 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Boss, xin anh ngừng tay!!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.