Truyện 18+

Zombie Apocalypse

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Zombie Apocalypse

Tác giả: Thực tập sinh

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: STT5: Khai Phá Dị Năng

18/07/2021 2448

Năm 2345 loài người gây nên chiến tranh thế giới 3 dù chỉ kéo dài 1 năm xong trong chiến tranh con người sử dụng đến nhiều loại vũ khí sinh hoá (sinh học và hoá học) gây ôi nhiễm khác với thế giới Việt Nam thay vì tạo ra vũ khí mạnh để tham chiến mà lại phát minh ra lá chắn lượng tử bất hoại thành công trở thành quốc gia duy nhất còn duy chì được sự an toàn của toàn dân vươn lên thành top 1 thế giớiNhưng do sử dụng vũ khí sinh hoá gây ô nhiễm môi trường vô cùng nặng phần còn lại thế giới mất rất nhiều thời gian để hồi phục đến năm 2355 mới cơ bản là đã ổn định dù một số vùng vẫn còn ô nhiễm
Năm 2356 tức 11 năm sau chiến tranh thế giới 3 một bệnh dịch lạ bất ngờ xuất hiện ban đầu chỉ gây kích ứng da nhưng nhanh chóng đột biến thành bệnh dịch nguy hiểm chết người nhiều thành phố thất thủ nhanh chóng riêng chỉ có Việt Nam là còn trụ vững với chính sách hợp lí của mình

Năm 2345 loài người gây nên chiến tranh thế giới 3 dù chỉ kéo dài 1 năm xong trong chiến tranh con người sử dụng đến nhiều loại vũ khí sinh hoá (sinh học và hoá học) gây ôi nhiễm khác với thế giới Việt Nam thay vì tạo ra vũ khí mạnh để tham chiến mà lại phát minh ra lá chắn lượng tử bất hoại thành công trở thành quốc gia duy nhất còn duy chì được sự an toàn của toàn dân vươn lên thành top 1 thế giớiNhưng do sử dụng vũ khí sinh hoá gây ô nhiễm môi trường vô cùng nặng phần còn lại thế giới mất rất nhiều thời gian để hồi phục đến năm 2355 mới cơ bản là đã ổn định dù một số vùng vẫn còn ô nhiễm
Năm 2356 tức 11 năm sau chiến tranh thế giới 3 một bệnh dịch lạ bất ngờ xuất hiện ban đầu chỉ gây kích ứng da nhưng nhanh chóng đột biến thành bệnh dịch nguy hiểm chết người nhiều thành phố thất thủ nhanh chóng riêng chỉ có Việt Nam là còn trụ vững với chính sách hợp lí của mình

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.