Truyện 18+

YY Đại Lục

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện YY Đại Lục

Tác giả: -

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Chương 3 :Trước ngày khảo thí

08/07/2021 616

Công nguyên 2016, tại đâu đó trong tinh không tồn tại một vị diện mang tên YY đại lục.Trung tâm YY đại lục được thống trị bởi một tổ chức tên là Thiên đạo , Thiên đạo được dẩn dắt bởi một người thần bí được gọi là Lão Đại . Dâm Ma Tông, một trong 5 cự đầu của YY đại lục cùng với Thánh Đạo Tông, Vô Tận Hỏa Vực , Chiến Thần Điện, nắm giữ tứ phương của YY đại lục trong một đêm bị một tổ chức thần bí tiêu diệt, chỉ có thiếu tông chủ của Dâm Ma Tông là trốn thoát ra ngoài được, trong lúc bị truy sát hắn vô tình lọt vào Long mộ của Long tộc và nhận được truyền thừa công pháp cùng với chí bảo của Long tộc là Long Ma Kiếm, liệu hắn có thể vén được bí mật Dâm Ma Tông bị ai diệt môn và trả thù hay không..... P.s : Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong chư vị đạo hữu lượng thứ .

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện YY Đại Lục!

Công nguyên 2016, tại đâu đó trong tinh không tồn tại một vị diện mang tên YY đại lục.Trung tâm YY đại lục được thống trị bởi một tổ chức tên là Thiên đạo , Thiên đạo được dẩn dắt bởi một người thần bí được gọi là Lão Đại . Dâm Ma Tông, một trong 5 cự đầu của YY đại lục cùng với Thánh Đạo Tông, Vô Tận Hỏa Vực , Chiến Thần Điện, nắm giữ tứ phương của YY đại lục trong một đêm bị một tổ chức thần bí tiêu diệt, chỉ có thiếu tông chủ của Dâm Ma Tông là trốn thoát ra ngoài được, trong lúc bị truy sát hắn vô tình lọt vào Long mộ của Long tộc và nhận được truyền thừa công pháp cùng với chí bảo của Long tộc là Long Ma Kiếm, liệu hắn có thể vén được bí mật Dâm Ma Tông bị ai diệt môn và trả thù hay không..... P.s : Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong chư vị đạo hữu lượng thứ .

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện YY Đại Lục!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.