Truyện ma

Yểu Mệnh

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Yểu Mệnh

Tác giả: Người Khăn Trắng

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 16: Nghiệp chướng 5

30/09/2020 2401

Anh bước đến phòng của Xuân Lan và khá ngạc nhiên khi cánh cửa gài chốt bên trong. Vậy còn ai trong phòng ngoài mẹ con Xuân Lan? Anh vừa định quay bước thì chợt cánh cửa mở toang ra, nhưng lại chẳng thấy người mở. Tò mò, Văn bước tới và lên tiếng: - Ai trong đó vậy? Không ai đáp, nên buộc lòng Văn phải bước hẳn vào trong. Anh nhìn thấy một người nằm trên giường, mặt quay vào trong. Xin lỗi, ai vậy? Cửa phòng tự dưng đóng sập lại, cùng lúc người trên giường cất tiếng: - Tự tiện vào nhà là tư cách gì vậy?

Anh bước đến phòng của Xuân Lan và khá ngạc nhiên khi cánh cửa gài chốt bên trong. Vậy còn ai trong phòng ngoài mẹ con Xuân Lan? Anh vừa định quay bước thì chợt cánh cửa mở toang ra, nhưng lại chẳng thấy người mở. Tò mò, Văn bước tới và lên tiếng: - Ai trong đó vậy? Không ai đáp, nên buộc lòng Văn phải bước hẳn vào trong. Anh nhìn thấy một người nằm trên giường, mặt quay vào trong. Xin lỗi, ai vậy? Cửa phòng tự dưng đóng sập lại, cùng lúc người trên giường cất tiếng: - Tự tiện vào nhà là tư cách gì vậy?

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.