Truyện 18+

Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

Tác giả: Dạ Du

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 139: Ngoại Truyện 9

07/07/2021 10400

Lê Diệu Nam chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ xuyên không. Là một chàng trai, đến năm mơ hắn cũng không ngờ đến chuyện sẽ lấy một nam nhân làm vợ.

Vợ chồng đồng tâm, Lê Diệu Nam mang theo phu lang từ một thư sinh thi rớt đến quan to một phương, một bước lên mây, như diều gặp gió.

Nhân vật chính: Lê Diệu Nam, Lâm Dĩ Hiên

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang!

Lê Diệu Nam chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ xuyên không. Là một chàng trai, đến năm mơ hắn cũng không ngờ đến chuyện sẽ lấy một nam nhân làm vợ.

Vợ chồng đồng tâm, Lê Diệu Nam mang theo phu lang từ một thư sinh thi rớt đến quan to một phương, một bước lên mây, như diều gặp gió.

Nhân vật chính: Lê Diệu Nam, Lâm Dĩ Hiên

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang!

Mục lục

1 Chương 1: Chương 1 2 Chương 2: Chương 2 3 Chương 3: Chương 3 4 Chương 4: Chương 4 5 Chương 5: Chương 5 6 Chương 6: Chương 6 7 Chương 7: Chương 7 8 Chương 8: Chương 8 9 Chương 9: Chương 9 10 Chương 10: Chương 10 11 Chương 11: Chương 11 12 Chương 12: Chương 12 13 Chương 13: Chương 13 14 Chương 14: Chương 14 15 Chương 15: Chương 15 16 Chương 16: Chương 16 17 Chương 17: Chương 17 18 Chương 18: Chương 18 19 Chương 19: Chương 19 20 Chương 20: Chương 20 21 Chương 21: Chương 21 22 Chương 22: Chương 22 23 Chương 23: Chương 23 24 Chương 24: Chương 24 25 Chương 25: Chương 25 26 Chương 26: Chương 26 27 Chương 27: Chương 27 28 Chương 28: Chương 28 29 Chương 29: Chương 29 30 Chương 30: Chương 30 31 Chương 31: Chương 31 32 Chương 32: Chương 32 33 Chương 33: Chương 33 34 Chương 34: Chương 34 35 Chương 35: Chương 35 36 Chương 36: Chương 36 37 Chương 37: Chương 37 38 Chương 38: Chương 38 39 Chương 39: Chương 39 40 Chương 40: Chương 40 41 Chương 41: Chương 41 42 Chương 42: Chương 42 43 Chương 43: Chương 43 44 Chương 44: Chương 44 45 Chương 45: Chương 45 46 Chương 46: Chương 46 47 Chương 47: Chương 47 48 Chương 48: Chương 48 49 Chương 49: Chương 49 50 Chương 50: Chương 50 51 Chương 51: Chương 51 52 Chương 52: Chương 52 53 Chương 53: Chương 53 54 Chương 54: Chương 54 55 Chương 55: Chương 55 56 Chương 56: Chương 56 57 Chương 57: Chương 57 58 Chương 58: Chương 58 59 Chương 59: Chương 59 60 Chương 60: Chương 60 61 Chương 61: Chương 61 62 Chương 62: Chương 62 63 Chương 63: Chương 63 64 Chương 64: Chương 64 65 Chương 65: Chương 65 66 Chương 66: Chương 66 67 Chương 67: Chương 67 68 Chương 68: Chương 68 69 Chương 69: Chương 69 70 Chương 70: Chương 70 71 Chương 71: Chương 71 72 Chương 72: Chương 72 73 Chương 73: Chương 73 74 Chương 74: Chương 74 75 Chương 75: Chương 75 76 Chương 76: Chương 76 77 Chương 77: Chương 77 78 Chương 78: Chương 78 79 Chương 79: Chương 79 80 Chương 80: Chương 80 81 Chương 81: Chương 81 82 Chương 82: Chương 82 83 Chương 83: Chương 83 84 Chương 84: Chương 84 85 Chương 85: Chương 85 86 Chương 86: Chương 86 87 Chương 87: Chương 87 88 Chương 88: Chương 88 89 Chương 89: Chương 89 90 Chương 90: Chương 90 91 Chương 91: Chương 91 92 Chương 92: Chương 92 93 Chương 93: Chương 93 94 Chương 94: Chương 94 95 Chương 95: Chương 95 96 Chương 96: Chương 96 97 Chương 97: Chương 97 98 Chương 98: Chương 98 99 Chương 99: Chương 99 100 Chương 100: Chương 100 101 Chương 101: Chương 101 102 Chương 102: Chương 102 103 Chương 103: Chương 103 104 Chương 104: Chương 104 105 Chương 105: Chương 105 106 Chương 106: Chương 106 107 Chương 107: Chương 107 108 Chương 108: Chương 108 109 Chương 109: Chương 109 110 Chương 110: Chương 110 111 Chương 111: Chương 111 112 Chương 112: Chương 112 113 Chương 113: Chương 113 114 Chương 114: Chương 114 115 Chương 115: Chương 115 116 Chương 116: Chương 116 117 Chương 117: Chương 117 118 Chương 118: Chương 118 119 Chương 119: Chương 119 120 Chương 120: Chương 120 121 Chương 121: Chương 121 122 Chương 122: Chương 122 123 Chương 123: Chương 123 124 Chương 124: Chương 124 125 Chương 125: Chương 125 126 Chương 126: Chương 126 127 Chương 127: Chương 127 128 Chương 128: Chương 128 129 Chương 129: Chương 129 130 Chương 130: Chương 130 131 Chương 131: Ngoại Truyện 1 132 Chương 132: Ngoại Truyện 2 133 Chương 133: Ngoại Truyện 3 134 Chương 134: Ngoại Truyện 4 135 Chương 135: Ngoại Truyện 5 136 Chương 136: Ngoại Truyện 6 137 Chương 137: Ngoại Truyện 7 138 Chương 138: Ngoại Truyện 8 139 Chương 139: Ngoại Truyện 9

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.