Truyện 18+

Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Xuyên Nhanh Vai Ác Nam Chủ Ngươi Thật Xấu

Tác giả: Phi Phi

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 46: Vợ trước pháo hôi

03/02/2023 6180

Ngu Niểu là một nhân vật nhỏ bé trong tiểu thuyết sắc NP, là vị hôn thê của nam chủ, vai nữ pháo hôi, kết cục bi thảm.

Điều cô tiếc nuối nhất trước khi chết chính là không thể hoàn toàn tận hưởng cảm giác yêu đương và những thứ ngọt ngào khi hai linh hồn hòa hợp

Hệ thống hợp hoan bắt được tiếc nuối của cô, thế là chọn cô làm kí chủ.

_

Nhiệm vụ chủ tuyến: Hợp hoan

Nhiệm vụ chi nhánh: Hoàn thành tâm nguyện

Chỉ định mục tiêu: Nam chủ hoặc vai ác

Công lược yêu cầu:

1. Không phá hỏng cốt truyện

2. Rụt rè bị công lược

Ngu Niểu là một nhân vật nhỏ bé trong tiểu thuyết sắc NP, là vị hôn thê của nam chủ, vai nữ pháo hôi, kết cục bi thảm.

Điều cô tiếc nuối nhất trước khi chết chính là không thể hoàn toàn tận hưởng cảm giác yêu đương và những thứ ngọt ngào khi hai linh hồn hòa hợp

Hệ thống hợp hoan bắt được tiếc nuối của cô, thế là chọn cô làm kí chủ.

_

Nhiệm vụ chủ tuyến: Hợp hoan

Nhiệm vụ chi nhánh: Hoàn thành tâm nguyện

Chỉ định mục tiêu: Nam chủ hoặc vai ác

Công lược yêu cầu:

1. Không phá hỏng cốt truyện

2. Rụt rè bị công lược

Mục lục

1 Chương 1: Nữ thần trà xanh (1v1) 2 Chương 2: Nữ thần trà xanh 3 Chương 3: Nữ thần trà xanh 4 Chương 4: Nữ thần trà xanh 5 Chương 5: Nữ thần trà xanh 6 Chương 6: Nữ thần trà xanh 7 Chương 7: Nữ thần trà xanh 8 Chương 8: Nữ thần trà xanh 9 Chương 9: Nữ thần trà xanh (Hơi H) 10 Chương 10: Nữ thần trà xanh (Hơi H) 11 Chương 11: Nữ thần trà xanh (H) 12 Chương 12: Nữ thần trà xanh (H) 13 Chương 13: Nữ thần trà xanh 14 Chương 14: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ 15 Chương 15: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ 16 Chương 16: Tử trạch thanh niên × Nữ diễn viên trẻ 17 Chương 17: Nữ thần trà xanh (Hơi H) 18 Chương 18: Nữ thần trà xanh 19 Chương 19: Nữ thần trà xanh (H) 20 Chương 20: Nữ thần trà xanh (H) 21 Chương 21: Nữ thần trà xanh (H) 22 Chương 22: Nữ thần trà xanh (H) 23 Chương 23: Nữ thần trà xanh (H nhẹ) 24 Chương 24: Nữ thần trà xanh (H nhẹ) 25 Chương 25: Nữ thần trà xanh 26 Chương 26: Nữ thần trà xanh (H nhẹ) 27 Chương 27: Nữ thần trà xanh 28 Chương 28: Nữ thần trà xanh (H nhẹ) 29 Chương 29: Nữ thần trà xanh 30 Chương 30: Nữ thần trà xanh 31 Chương 31: Nữ thần trà xanh (H) 32 Chương 32: Nữ thần trà xanh (H nhẹ) 33 Chương 33: Nữ thần trà xanh 34 Chương 34: Nữ thần trà xanh (H) 35 Chương 35: Nữ thần trà xanh (H) 36 Chương 36: Nữ thần trà xanh (H) 37 Chương 37: Nữ thần trà xanh (H) 38 Chương 38: Nữ thần trà xanh (H) 39 Chương 39: Nữ thần trà xanh (H) 40 Chương 40: Nữ thần trà xanh 41 Chương 41: Nữ thần trà xanh 42 Chương 42: Nữ thần trà xanh (H) 43 Chương 43: Nữ thần trà xanh (H) 44 Chương 44: Nữ thần trà xanh 45 Chương 45: Nữ thần trà xanh (ngoại truyện – H) 46 Chương 46: Vợ trước pháo hôi

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.