Truyện 18+

Xuyên Nhanh: Mỗi Thế Giới Đều Bị Ba Ba X

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Xuyên Nhanh: Mỗi Thế Giới Đều Bị Ba Ba X

Tác giả: biubiubiu

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: TG 2: Chương 3: Ba ba xoa âm đế tới triều xuy

20/08/2022 3563

Editor: Cá Vàng

Hoa Danh ở trên mạng điên cuồng combat quả thực là một cuốn từ điển di động, kết quả cô xuyên qua đùa giỡn các đại thần.

Vì thế các đại thần nổi giận: “Tới đi, tới battle đi, tôi để mỗi một thế giới cô sẽ bị ba ba x một lần.

Hoa Doanh: “Rác rưởi, sợ mày, lúc mà lão nương dùng miệng đại chiến bốn phương mày vẫn còn đang bú sữa đó!

Sau đó…

Thật sự ba ba chưa bao giờ cần cô nói nhiều.

Ừm hứm…Truyện là văn xuyên nhanh thuần thịt nên không có cốt truyện, chủ yếu là Hoa Doanh bị các ba ba ở các thế giới khác nhau bạch bạch bạch sau đó xuyên vào thế giới tiếp theo.

Nữ chính không phải tiểu bạch hoa, ngoài miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật.

Bốn câu chuyện ban đầu là truyện cha con không huyết thống, mà ba câu truyện phía sau sẽ biến thành có huyết thống, không biết có huyết thống hay không cùng với khả năng có huyết thống với nhau…

Mấy người ba trước mắt nghĩ được:

1.《 Ba là đại lão hắc đạo》 ( hẳn là có H khẩu vị nặng)
2.《 Ba ba văn nhã bại hoại 》 ( đại khái có một tí xíu SM giống thật mà là giả)
3.《quan quân thú nhân ba ba 》 ( hẳn là nhân thú H mà khắp chốn vui mừng )
4.《Ma Vương địa ngục ba ba 》 ( văn tây huyễn, người ba ba này cứng lên là trên đầu có sừng phía sau có cái đuôi... )
5.《 mạt thế tang thi ba ba 》 ( tang thi ba ba có giá trị nhan sắc đứng đầu, nhưng mà tới JJ cũng là lạnh băng, thọc một cái vô cùng xung sướng)
6.《 vô hạn phân thân ba ba 》 ( người ba ba này giống như phú giang, giết một người tới một đôi, một người có một cái jj, NPH )

Trở lại thế giới hiện thực là kết thúc lần mau xuyên này!

Editor: Cá Vàng

Hoa Danh ở trên mạng điên cuồng combat quả thực là một cuốn từ điển di động, kết quả cô xuyên qua đùa giỡn các đại thần.

Vì thế các đại thần nổi giận: “Tới đi, tới battle đi, tôi để mỗi một thế giới cô sẽ bị ba ba x một lần.

Hoa Doanh: “Rác rưởi, sợ mày, lúc mà lão nương dùng miệng đại chiến bốn phương mày vẫn còn đang bú sữa đó!

Sau đó…

Thật sự ba ba chưa bao giờ cần cô nói nhiều.

Ừm hứm…Truyện là văn xuyên nhanh thuần thịt nên không có cốt truyện, chủ yếu là Hoa Doanh bị các ba ba ở các thế giới khác nhau bạch bạch bạch sau đó xuyên vào thế giới tiếp theo.

Nữ chính không phải tiểu bạch hoa, ngoài miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật.

Bốn câu chuyện ban đầu là truyện cha con không huyết thống, mà ba câu truyện phía sau sẽ biến thành có huyết thống, không biết có huyết thống hay không cùng với khả năng có huyết thống với nhau…

Mấy người ba trước mắt nghĩ được:

1.《 Ba là đại lão hắc đạo》 ( hẳn là có H khẩu vị nặng)
2.《 Ba ba văn nhã bại hoại 》 ( đại khái có một tí xíu SM giống thật mà là giả)
3.《quan quân thú nhân ba ba 》 ( hẳn là nhân thú H mà khắp chốn vui mừng )
4.《Ma Vương địa ngục ba ba 》 ( văn tây huyễn, người ba ba này cứng lên là trên đầu có sừng phía sau có cái đuôi... )
5.《 mạt thế tang thi ba ba 》 ( tang thi ba ba có giá trị nhan sắc đứng đầu, nhưng mà tới JJ cũng là lạnh băng, thọc một cái vô cùng xung sướng)
6.《 vô hạn phân thân ba ba 》 ( người ba ba này giống như phú giang, giết một người tới một đôi, một người có một cái jj, NPH )

Trở lại thế giới hiện thực là kết thúc lần mau xuyên này!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.