Truyện 18+

Võng Du Chi Mộng Tưởng Tinh Thần

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Võng Du Chi Mộng Tưởng Tinh Thần

Tác giả: Thiên nhạc 1984

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 997: Là kết thúc? Vẫn là mới bắt đầu?

07/07/2021 79183

Ở Mộng Tưởng Tinh Thần bên trong ta có thần bí cường đại huyết mạch lực lượng, có thể vượt lên trên chúng sinh, nhưng ta cần đối mặt các loại hài hoà hạn chế, đây là ta cùng nàng một trò chơi, một hồi Tổ Tôn giữa đánh cờ, một cái chơi vui trò chơi, cũng là một chơi ta trò chơi.

✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm, full 1k chương.

Truyện này ta cảm nhận là hay, main gia thế bá, sức mạnh bá, trong game chủng tộc duy nhất nhưng không quá imba, bị gia gia áp chế sức mạnh (thuộc tính ban đầu là [5 + chủng tộc tăng thêm + (thuộc tính tăng phúc bằng thuộc tính đời thực -100)], bị áp chế sức mạnh đời thực lẫn thuộc tính tăng phúc, rèn luyện lại để tinh luyện khí + đột phá giới hạn. tính cách ổn, bạn bè cả nhật, không chửi nhật như nhiều truyện võng du khác, có gái, vài chích loli, cốt truyện rành mạch.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Võng Du Chi Mộng Tưởng Tinh Thần!

Ở Mộng Tưởng Tinh Thần bên trong ta có thần bí cường đại huyết mạch lực lượng, có thể vượt lên trên chúng sinh, nhưng ta cần đối mặt các loại hài hoà hạn chế, đây là ta cùng nàng một trò chơi, một hồi Tổ Tôn giữa đánh cờ, một cái chơi vui trò chơi, cũng là một chơi ta trò chơi.

✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm, full 1k chương.

Truyện này ta cảm nhận là hay, main gia thế bá, sức mạnh bá, trong game chủng tộc duy nhất nhưng không quá imba, bị gia gia áp chế sức mạnh (thuộc tính ban đầu là [5 + chủng tộc tăng thêm + (thuộc tính tăng phúc bằng thuộc tính đời thực -100)], bị áp chế sức mạnh đời thực lẫn thuộc tính tăng phúc, rèn luyện lại để tinh luyện khí + đột phá giới hạn. tính cách ổn, bạn bè cả nhật, không chửi nhật như nhiều truyện võng du khác, có gái, vài chích loli, cốt truyện rành mạch.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Võng Du Chi Mộng Tưởng Tinh Thần!

Mục lục

1 Chương 1: Khởi nguyên 2 Chương 2: Qua đời gia gia lại còn sống? 3 Chương 3: Tổ Tôn chi chiến (bên trên) 4 Chương 4: Tổ Tôn chi chiến (bên trong) 5 Chương 5: Tổ Tôn chi chiến (Hạ) 6 Chương 6: Nhiệm vụ bắt đầu 7 Chương 7: Mộng Tưởng Tinh Thần 8 Chương 8: Nhảy phi cơ 9 Chương 9: Về nhà 10 Chương 10: Chúng ta là anh em 11 Chương 11: Sáng tạo nhân vật 12 Chương 12: Tân Thủ thôn! Tân thủ hộp quà? 13 Chương 13: Tự nghĩ ra kỹ năng 14 Chương 14: Không ngừng vang lên hệ thống thông cáo 15 Chương 15: Trò khôi hài (bên trên) 16 Chương 16: Trò khôi hài (Hạ) 17 Chương 17: Tân Thủ thôn 18 Chương 18: Mở ra tu luyện thuộc tính 19 Chương 19: Khí tu giả 20 Chương 20: Thế giới biến cách 21 Chương 21: Cùng hòa thượng xúc tất nói chuyện lâu 22 Chương 22: Phạt Mộc Cuồng Nhân (bên trên) 23 Chương 23: Phạt Mộc Cuồng Nhân (bên trong) 24 Chương 24: Phạt Mộc Cuồng Nhân (Hạ) 25 Chương 25: Làm cho duyên phận tới quyết định 26 Chương 26: Xông thẳng 20 cấp 27 Chương 27: Hệ thống giữ gìn 28 Chương 28: Tìm giúp đỡ (bên trên) 29 Chương 29: Tìm giúp đỡ (bên trong) 30 Chương 30: Tìm giúp đỡ (Hạ) 31 Chương 31: Mộng Tưởng Tinh Thần 0 bức tư liệu 32 Chương 32: Trò chơi mở ra 33 Chương 33: Tân Thủ thôn tam đại danh xưng 34 Chương 34: Tân Thủ thôn chung cực nhiệm vụ mở ra 35 Chương 35: Đối chiến nhân bản thể 1 hào (bên trên) 36 Chương 36: Đối chiến nhân bản thể 1 hào (Hạ) 37 Chương 37: Thần âm mưu? 38 Chương 38: Thôn xóm mở ra 39 Chương 39: Tứ đại thôn xóm 40 Chương 40: Sáng Thế Thần Ngày Tận Thế (bên trên) 41 Chương 41: Sáng Thế Thần Ngày Tận Thế (Hạ) 42 Chương 42: Bát Bảo Túi Càn Khôn 43 Chương 43: Cửu Bảo truyền thuyết 44 Chương 44: Tử Vong Nữ thần 45 Chương 45: Không cách nào nhậm chức 46 Chương 46: Kiếm tiền chi đạo 47 Chương 47: Cùng Thôn trưởng có cơ tình? 48 Chương 48: Cướp đoạt nhiệm vụ 49 Chương 49: Tiểu thí thân thủ 50 Chương 50: Đừng cầm Thôn trưởng không làm quan 51 Chương 51: Gây ra kịch tình 52 Chương 52: Ngũ Hành doanh địa 53 Chương 53: Thần khí giải phong 54 Chương 54: Thùng tiền thứ nhất (bên trên) 55 Chương 55: Thùng tiền thứ nhất (Hạ) 56 Chương 56: Đầu cơ trục lợi doanh địa hồi trình quyển trục 57 Chương 57: Đại hình kịch tình nhiệm vụ 58 Chương 58: Tranh đấu gay gắt 59 Chương 59: Có mai phục (bên trên) 60 Chương 60: Có mai phục (Hạ) 61 Chương 61: Video phong ba 62 Chương 62: Sinh hoạt chức nghiệp thể nghiệm giả 63 Chương 63: Sóng biếc Kiếm Xỉ Hổ 64 Chương 64: Bảo rương hệ thống mở ra 65 Chương 65: Vũ khí chế tạo Đồ Lục 66 Chương 66: Chọc tổ ong vò vẽ 67 Chương 67: Sư Tử Hống 68 Chương 68: Sóng biếc tiêm vỹ ong chúa (bên trên) 69 Chương 69: Sóng biếc tiêm vỹ ong chúa (Hạ) 70 Chương 70: Mị lực giá trị 71 Chương 71: Sóng biếc tiêm vỹ ong chúa cùng tổ ong 72 Chương 72: Sóng biếc Thôn 73 Chương 73: Cùng Mộ Dung bằng phẳng hữu hảo giao lưu 74 Chương 74: Đen nhánh hầm mỏ 75 Chương 75: Hầm mỏ cương thi 76 Chương 76: Dầu hỏa 77 Chương 77: Hỏa thiêu cương thi đàn 78 Chương 78: Thi Độc kết tinh 79 Chương 79: Ta là thợ mỏ ta tùy hứng 80 Chương 80: Ta là thợ mỏ ta kiêu ngạo 81 Chương 81: Cấp tinh anh sinh hoạt kỹ năng 82 Chương 82: Mỏ vách tường cương thi 83 Chương 83: Lại thấy bảo rương 84 Chương 84: Anh hùng cấp sách kỹ năng 85 Chương 85: Trang bị chế tác Đồ Lục 86 Chương 86: Sóng biếc hồ 87 Chương 87: Thần bí lão đầu 88 Chương 88: Đúc kiếm thủy tổ Âu Dã Tử 89 Chương 89: Âu Dã Tử thỉnh cầu 90 Chương 90: Âu Dã Tử cẩn thận tỉ mỉ dạy học (bên trên) 91 Chương 91: Âu Dã Tử cẩn thận tỉ mỉ dạy học (Hạ) 92 Chương 92: Đúc kiếm (bên trên) 93 Chương 93: Đúc kiếm (Hạ) 94 Chương 94: Trạm Lô kiếm? Tinh Thần Kiếm! 95 Chương 95: Hao tổn sư phó 96 Chương 96: Hỏa Chủng cùng Băng Chủng 97 Chương 97: Phóng xuất mồi 98 Chương 98: Công phu sư tử ngoạm 99 Chương 99: Trù bị đấu giá hội (bên trên) 100 Chương 100: Trù bị đấu giá hội (bên trong) 101 Chương 101: Trù bị đấu giá hội (Hạ) 102 Chương 102: Khô Lâu Lĩnh Chủ? Aragon 103 Chương 103: Đoạt băng ghế đại hội 104 Chương 104: Đấu giá hội bắt đầu 105 Chương 105: Hani di lục 106 Chương 106: Giá trên trời sách kỹ năng 107 Chương 107: Vũ khí trang bị thương nghiệp cung ứng 108 Chương 108: Lẫn nhau hợp tác 109 Chương 109: Tổ ba người 110 Chương 110: Bảy tiểu đồng bọn 111 Chương 111: Nhất nguyên trải qua truyền thuyết 112 Chương 112: Ba loại cấp độ sử thi sinh hoạt kỹ năng 113 Chương 113: Sinh hoạt chức nghiệp cao thủ 114 Chương 114: Hỗn loạn bắt đầu 115 Chương 115: Hiện trường truyền trực tiếp đại lừa dối 116 Chương 116: Lại thấy miểu sát 117 Chương 117: Kiếm khí? 118 Chương 118: Sài Đao khí độ 119 Chương 119: Đại chiến bắt đầu 120 Chương 120: 1 vs một đám 121 Chương 121: Chiến Thần? Tru Thần! 122 Chương 122: Ăn ta một đao 123 Chương 123: Đao quỷ 124 Chương 124: Đánh giằng co 125 Chương 125: Giết ngươi? Chỉ cần một búa! 126 Chương 126: Chưng bày cảm nghĩ 127 Chương 127: Bạo đầu cuồng Ma 128 Chương 128: Hỏa công 129 Chương 129: Phóng hỏa cuồng ma 130 Chương 130: Định Phong Châu 131 Chương 131: Chuẩn bị chiến đấu 132 Chương 132: Bị hòa hài 133 Chương 133: Tử Lôi Thiên Kiếp 134 Chương 134: Thanh Thủy Tự 135 Chương 135: Dã Man Nhân 136 Chương 136: Hiện thực chiến đấu khai hỏa 137 Chương 137: Phủ đệ thủ vệ chiến một (bên trên) 138 Chương 138: Phủ đệ thủ vệ chiến một (Hạ) 139 Chương 139: Hòa bình người thủ hộ liên minh cùng người thống trị liên minh 140 Chương 140: Cô Tinh tan nát cõi lòng ký tên hội 141 Chương 141: Thanh Thủy hồ, Thanh Thủy núi 142 Chương 142: Sinh hoạt kỹ năng cùng chung 143 Chương 143: Kịch tình phương tiện - Ngũ Hành Trấn Ma Trụ 144 Chương 144: Lâm thời kịch tình kỹ năng - Ngũ Hành Phong Ma ấn 145 Chương 145: Khiếp sợ thế giới hệ thống thông cáo 146 Chương 146: Cô Tinh vào thành nhớ 147 Chương 147: Hàng hải huấn luyện học viện 148 Chương 148: Trịnh Hòa Trịnh tam bảo 149 Chương 149: Ngửi được mùi cá ‘Miêu’ 150 Chương 150: Duyên phận thiên quyết định 151 Chương 151: Đại hình kịch tình nhiệm vụ cho hấp thụ ánh sáng 152 Chương 152: Trêu chọc Ma Linh 153 Chương 153: Thất Tinh xuất thế 154 Chương 154: Thất thải tiểu bàn 155 Chương 155: Ma Linh hiện thế, Sinh Linh Đồ Thán 156 Chương 156: Thần Thánh Hỏa thùng dầu hiển uy 157 Chương 157: Boss tranh đoạt chiến 158 Chương 158: Nhanh chân đến trước 159 Chương 159: Kinh thiên dụ hoặc (bên trên) 160 Chương 160: Kinh thiên dụ hoặc (Hạ) 161 Chương 161: Vận may cao chiếu 162 Chương 162: Từ thiên đường tới địa ngục 163 Chương 163: Thân nhân bằng hữu 164 Chương 164: Các ngươi phải có ích lợi gì? 165 Chương 165: Uy hiếp 166 Chương 166: Thì ra bọn họ là đồng bọn 167 Chương 167: Bị ngăn ở trong thành 168 Chương 168: Hỗn loạn ngoài thành 169 Chương 169: Cấp quốc gia kịch tình nhiệm vụ 170 Chương 170: Quốc gia khoa học kỹ thuật giá trị mở ra 171 Chương 171: Tùy tùng công năng mở ra 172 Chương 172: Khởi công 173 Chương 173: Âu Dã Tử mang tới tin tức 174 Chương 174: Dương Phàm xuất phát 175 Chương 175: Tuyết Lam 176 Chương 176: Nhân duyên 177 Chương 177: Gió giật biên giới 178 Chương 178: Khiếp sợ thế giới 179 Chương 179: Hải Long hội cuồng tưởng 180 Chương 180: Dễ như trở bàn tay 181 Chương 181: Thần bí hải vực 182 Chương 182: Alexia 183 Chương 183: Cái thứ nhất được sáng tạo chủng tộc 184 Chương 184: Naga tộc 185 Chương 185: Thượng Cổ bí tân 186 Chương 186: Nữ vương xin giúp đỡ 187 Chương 187: Đạt thành hiệp nghị 188 Chương 188: Tài nguyên phong phú Vương Thành 189 Chương 189: Kế hoạch có biến 190 Chương 190: Vẫn là hỏa thiêu phương tiện nhất 191 Chương 191: Tình cảnh lưỡng nan 192 Chương 192: Vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Đông Phong 193 Chương 193: Xuất chinh 194 Chương 194: Chiến đấu khai hỏa 195 Chương 195: Một lần hành động tiêu diệt 196 Chương 196: Dị biến 197 Chương 197: Đại nghĩa diệt thân 198 Chương 198: Huyết mạch một lần nữa thiết lập 199 Chương 199: Thần hóa mở ra 200 Chương 200: Phản Lão Hoàn Đồng? 201 Chương 201: Cái này phần mềm hack mở lớn chứ? 202 Chương 202: Ngôi sao thế giới cách cục 203 Chương 203: Chúng Thần Chi Thành Atlantis 204 Chương 204: Đáng thương mập mạp 205 Chương 205: Ngục sứ đồ Anklie 206 Chương 206: Thần thánh cầm cố 207 Chương 207: Tương đồng gặp Nhân Ngư Tộc 208 Chương 208: Thiên địa thần vật chấn động Thần Hải loa 209 Chương 209: Cái thứ nhất Minh Ước đạt thành 210 Chương 210: Thì ra hai nàng là khuê mật 211 Chương 211: Cường lực tay chân gia nhập liên minh 212 Chương 212: Hạng nhẹ chiến đấu tàu bảo vệ 213 Chương 213: Đạt được nam Thái Bình Dương 214 Chương 214: Thiên Hạ Đệ Nhất đại hội luận võ 215 Chương 215: Đọa Lạc Thiên Sứ 216 Chương 216: Kỳ Vũ hàng lâm 217 Chương 217: Làm người ta điên cuồng Thông Thiên sân đấu 218 Chương 218: Tật Phong đạo tặc Chiết bắc sao sao đát 219 Chương 219: Thiên sứ tộc truy sát 220 Chương 220: Ngưu bức sân đấu sáo trang 221 Chương 221: Tự nhiên Triệu Hoán Sư vs Vong Linh Triệu Hoán Sư 222 Chương 222: Thi bạo khô lâu thuật 223 Chương 223: Băng Tuyết Pháp Sư 224 Chương 224: Chúc phúc Pháp Sư 225 Chương 225: Nguyên tố Pháp Sư 226 Chương 226: Thiên mệnh đạo nhân 227 Chương 227: Tử Thần con rối 228 Chương 228: Lenneth 229 Chương 229: Bị đánh hoài nghi nhân sinh 230 Chương 230: Người nữ nhân này không dễ chọc 231 Chương 231: Hủy diệt kỵ sĩ 232 Chương 232: Hủy diệt hết thảy lực lượng 233 Chương 233: Giả thuyết điện tử thi đấu thể thao xào bài 234 Chương 234: Hắc ám liên minh 235 Chương 235: Đọa Lạc Thiên Sứ nguy cơ 236 Chương 236: Phân công nhau hành động 237 Chương 237: Đợt thứ hai luận võ bắt đầu 238 Chương 238: Tàn khốc thế giới khu Hải Tuyển 239 Chương 239: Ảnh Vũ 240 Chương 240: Bẫy cha phối trí 241 Chương 241: Tìm người 242 Chương 242: Dụ địch thâm nhập 243 Chương 243: Phục kích cùng đánh bất ngờ 244 Chương 244: Hỗn chiến 245 Chương 245: Giải thể thao chuyên nghiệp mở ra sắp đến 246 Chương 246: Hoàng Kim Hải Ngạn 247 Chương 247: Klerkedorp 248 Chương 248: Xoát độ thân thiện 249 Chương 249: Vàng Kim Mãn có, kim cương nhiều như cỏ 250 Chương 250: Liên hợp hạm đội tư tưởng 251 Chương 251: Hàng hải thương mậu hiệp nghị 252 Chương 252: Khai thác hoàng kim mỏ 253 Chương 253: Tự chế thỏi vàng sinh ra 254 Chương 254: Cấp độ sử thi Tàng Bảo Đồ 255 Chương 255: Bỏ hoang Ải Nhân Tộc huyệt động 256 Chương 256: Alston 257 Chương 257: Bi thương ký ức 258 Chương 258: Thảm kịch từ đầu đến cuối 259 Chương 259: Ải Nhân Tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật 260 Chương 260: Túi Càn Khôn công hiệu thần kỳ 261 Chương 261: Romero xin giúp đỡ 262 Chương 262: Tibad 263 Chương 263: Mục tiêu! Madagascar đảo 264 Chương 264: Phân công nhau hành động 265 Chương 265: Tamattap 266 Chương 266: Hạm đội mới thành lập 267 Chương 267: Phân tranh nổi lên bốn phía 268 Chương 268: Hội hợp 269 Chương 269: Nguy cơ tứ phía Châu Âu 270 Chương 270: Las Palmas 271 Chương 271: Đạt được Bồ Đào Nha 272 Chương 272: Lại xoát độ thân thiện 273 Chương 273: Lúc này mới 50 cái mà thôi 274 Chương 274: Trên cao trinh sát chính là Ngưu 275 Chương 275: Đều được danh nhân rồi 276 Chương 276: ‘Cự Vô Phách’ tuyết Thần hào 277 Chương 277: Đi trước Sewell 278 Chương 278: Tóc hồng nữ hải tặc 279 Chương 279: Cái này coi trọng 280 Chương 280: Cùng đồ mạt lộ 281 Chương 281: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung 282 Chương 282: Mạnh mẽ quải 283 Chương 283: Thay đổi tuyến đường Bồ Đào Nha 284 Chương 284: Hoàn toàn khác biệt đối đãi 285 Chương 285: Hắc mập mạp ngươi nghĩ mệt chết ta? 286 Chương 286: Cường đại hội nghị đội hình 287 Chương 287: Tiểu hình pháo chế tạo thuật 288 Chương 288: Đại công hội ngồi không yên 289 Chương 289: Hải Hồn nghiệp đoàn làm khó dễ 290 Chương 290: Lufa là một đại ăn hàng 291 Chương 291: Bị gài bẫy mười kim tệ 292 Chương 292: Mỹ thực hiệp hội một sao đại trù 293 Chương 293: Kỵ sĩ cùng thánh nữ tán ca 294 Chương 294: Cô Tinh phát ra khiêu chiến 295 Chương 295: Nổi máu ghen Tuyết Lam 296 Chương 296: Thành Hàng Châu biến thiên 297 Chương 297: Cấp độ sử thi tổ hợp Ma pháp trận 298 Chương 298: Âm mưu bắt đầu 299 Chương 299: Tất cả đều tại hành động 300 Chương 300: Phi Thiên Hổ không thấy 301 Chương 301: Hổ gầm sơn lâm 302 Chương 302: Họa Thủy Đông Dẫn 303 Chương 303: Bị bao vây 304 Chương 304: Cứu viện đạt được 305 Chương 305: Phá Trận 306 Chương 306: Thừa thắng xông lên 307 Chương 307: Lưỡng bại câu thương 308 Chương 308: Bắc Âu trạm thứ nhất Bordeaux 309 Chương 309: Sinh mệnh kỵ sĩ Laurence 310 Chương 310: Thiên Ngoại Vẫn Thạch 311 Chương 311: Thiên ngoại lai khách 312 Chương 312: Nữ nhân thần bí 313 Chương 313: Athena? Cook 314 Chương 314: Bị người sao lãng đầu bếp 315 Chương 315: Biến dị động vật 316 Chương 316: Địa Để Di Tích 317 Chương 317: Cả thành đều là khô lâu quái 318 Chương 318: Perlman 319 Chương 319: Thả một lần liền giả kỹ năng 320 Chương 320: Athena bạo phát 321 Chương 321: Perlman lại là một khoa học gia 322 Chương 322: Quang minh thiên sứ thủ hộ kiếm 323 Chương 323: Quang minh thiên sứ thủ hộ sáo trang 324 Chương 324: Mười hai Dực Thần Thánh thủ hộ thiên sứ 325 Chương 325: Vẫn thạch lại nữa rồi 326 Chương 326: Thiên sứ hiển uy 327 Chương 327: Tử thần chiến tranh binh khí 328 Chương 328: Thần lực giải phong 329 Chương 329: Tiểu bàn phát uy 330 Chương 330: Ngừng máy đổi mới 331 Chương 331: Lúc hỗn loạn thay mặt đã tới 332 Chương 332: Không có vấn đề đã có vấn đề 333 Chương 333: X M 0 1 là cái gì quỷ 334 Chương 334: Quỷ dị tầng dưới chót khu làm việc 335 Chương 335: 1011 thất ẩn núp bí mật 336 Chương 336: Khởi nguyên kế hoạch 337 Chương 337: Chờ xuất phát 338 Chương 338: Cô Tinh cũng có cường lực tay chân 339 Chương 339: Viễn Dương mậu dịch chính là món lãi kếch sù 340 Chương 340: Cái này kêu là nghiền ép 341 Chương 341: Ma pháp đưa tin có khả năng 342 Chương 342: Ankale nữ vương 343 Chương 343: Huyết Tộc cùng Lang Nhân 344 Chương 344: Quang Minh Thần Điện đột kích 345 Chương 345: Sư Thứu kỵ sĩ 346 Chương 346: Hoàn vân Huyết Long thú 347 Chương 347: Đại chiến kịch liệt 348 Chương 348: Hoàn vân Huyết Long thú rống giận 349 Chương 349: Bí mật hiệp đàm 350 Chương 350: Mang ngươi trang bức mang ngươi phi 351 Chương 351: Thánh Linh Huyết Tộc 352 Chương 352: Cao ngạo Lombardo 353 Chương 353: E sợ cho thiên hạ bất loạn Thất Tinh tiểu bàn 354 Chương 354: Thần, hiện thân 355 Chương 355: Nghĩ cách cứu viện kế hoạch bắt đầu 356 Chương 356: Điên cuồng Tạo Thuyền 357 Chương 357: Huyết Long thú lại bị kinh động 358 Chương 358: Quái vật muốn tới công thành? 359 Chương 359: Rơi vào khủng hoảng Quang Minh Thần Điện 360 Chương 360: Sụp đổ 361 Chương 361: Cận tồn hai ngàn người 362 Chương 362: Phản hồi C quốc 363 Chương 363: Nghiệp đoàn lệnh bài hiện thế 364 Chương 364: Buồn bực Chiết Bắc 365 Chương 365: Bị ám hại 366 Chương 366: Nghiệp đoàn lệnh bài đổi chủ 367 Chương 367: Rốt cuộc là người nào âm người nào 368 Chương 368: Truy Phong bỏ mình, nhưng lệnh bài đâu? 369 Chương 369: Ta là Hoàng Tước 370 Chương 370: Vui Cực Sinh bi thương 371 Chương 371: Liễu Tứ Hải dã vọng 372 Chương 372: Một cái lệnh bài đưa tới rối loạn 373 Chương 373: Âm mưu trong vòng xoáy đám người 374 Chương 374: Ngươi có Trương Lương kế, ta có thang leo tường 375 Chương 375: Cáo già kiềm chế không cho phép 376 Chương 376: Vĩnh hằng ánh sáng bại trận 377 Chương 377: Sợ Thiên Âm mưu 378 Chương 378: Toàn quân bị diệt, lệnh bài đổi chủ (Trung Thu vui sướng!) 379 Chương 379: Cái thứ nhất thành công thiết lập nghiệp đoàn 380 Chương 380: Liễu Tinh Nguyệt biến hóa 381 Chương 381: Hải Long hội lại nữa rồi 382 Chương 382: Đều cho ta thả gần đánh 383 Chương 383: Đại pháo vừa vang lên, phá thành mảnh nhỏ 384 Chương 384: Katarina chiến thuật 385 Chương 385: Toàn trường đương cơ Bá Đao 386 Chương 386: Vạn bang lai triều 387 Chương 387: Kim một choáng rồi 388 Chương 388: Đám sứ giả nịnh bợ thần công 389 Chương 389: Khâm mệnh Tuần Tra Sứ 390 Chương 390: Gặp một lần, ba triệu kim tệ 391 Chương 391: Trong triều có người dễ xử lý sự tình 392 Chương 392: Chu lột da 393 Chương 393: Kiếm kim tệ chính là như vậy ung dung 394 Chương 394: Muốn phỏng vấn, vậy trả thù lao 395 Chương 395: Tình thú không bằng Chu lột da 396 Chương 396: Đản trứng ưu thương 397 Chương 397: Muốn đi ra ngoài liền giao 36 triệu kim tệ 398 Chương 398: Vạn chúng chúc mục phỏng vấn (bên trên) 399 Chương 399: Vạn chúng chúc mục phỏng vấn (bên trong) 400 Chương 400: Vạn chúng chúc mục phỏng vấn (Hạ) 401 Chương 401: Bắt tay vào làm bắt đầu phát triển 402 Chương 402: Lư Uyển Thanh 403 Chương 403: Gặp lại Liễu Tinh Nguyệt 404 Chương 404: Cô Tinh chân thực thân thế 405 Chương 405: Tạm thời ly biệt là vì tốt hơn gặp lại 406 Chương 406: Lư Uyển Thanh chứng mất ngủ 407 Chương 407: Liễu gia dã vọng 408 Chương 408: Đưa đến hòa thanh tỷ ở cùng nhau 409 Chương 409: Liên minh trúng cử tư cách sát hạch (quốc khánh vui sướng) 410 Chương 410: Đại tỷ tỷ phong phạm 411 Chương 411: Chiến đấu Thập Nhị Tinh 412 Chương 412: Giai đoạn thứ nhất đi qua 413 Chương 413: Rốt cục dắt lên tay 414 Chương 414: Nạp nàng vì tiểu thiếp 415 Chương 415: Giai đoạn thứ hai sát hạch bắt đầu 416 Chương 416: Kinh khủng ao đầm rừng rậm 417 Chương 417: Tiểu Hắc, ngươi lại mập 418 Chương 418: Trí tuệ nhân tạo sinh hóa binh khí 419 Chương 419: Tiêu dao khoái hoạt Cô Tinh 420 Chương 420: Xây dựng công ty du lịch (bên trên) 421 Chương 421: Xây dựng công ty du lịch (Hạ) 422 Chương 422: Mỹ nhân làm bạn cũng là nhất kiện chuyện buồn rầu 423 Chương 423: Giai đoạn thứ ba sát hạch bắt đầu 424 Chương 424: Trí tuệ, lực lượng, thiếu một thứ cũng không được 425 Chương 425: Tử vong sa mạc 426 Chương 426: Huấn luyện viên Đột Kích Đội đột kích 427 Chương 427: Đại thiếu, huấn luyện viên lại nữa rồi 428 Chương 428: Lần đầu tiên chính diện giao phong 429 Chương 429: Tìm đường chết đông phương đại thiếu 430 Chương 430: Bắc Bộ căn cứ 431 Chương 431: Ung dung Phá Trận 432 Chương 432: Đi cửa sau nhịp điệu? 433 Chương 433: Chung cực sát hạch 434 Chương 434: Double damage 435 Chương 435: Nam Cung Chỉ Điệp 436 Chương 436: Đi trước mua một y phục a! 437 Chương 437: Chúc ngươi nhiều may mắn 438 Chương 438: Giơ tay lên, đứng tại chỗ 439 Chương 439: Đá lên thiết bản 440 Chương 440: Tu vi bị phế 441 Chương 441: Chết như thế nào cũng không biết 442 Chương 442: Cảnh còn người mất 443 Chương 443: Mỗi người đi một ngả 444 Chương 444: Về nhà gặp gia trưởng 445 Chương 445: Đâm này tầng cửa sổ 446 Chương 446: Dẫn quân vào cuộc 447 Chương 447: Mượn ngươi hạm đội làm lễ hỏi a! 448 Chương 448: Hạm đội đổi chủ 449 Chương 449: Hàng đêm sênh ca 450 Chương 450: Chương 450 451 Chương 451: Độc phát 452 Chương 452: Cầu cứu 453 Chương 453: Truyền máu thử độc 454 Chương 454: Nói ra hù chết ngươi 455 Chương 455: Kim cương Phục Ma kinh 456 Chương 456: Tha thứ ta! Được không? 457 Chương 457: Bởi vì ta họ Nam Cung 458 Chương 458: Cuộc đời thăng trầm 459 Chương 459: Chủ thứ bài vị 460 Chương 460: Ta sẽ trở về 461 Chương 461: Chúng tiểu nhân, xuất phát! 462 Chương 462: Bạch sắc miếng vảy 463 Chương 463: Mạn thôn thôn Dung Nham trùng 464 Chương 464: Ẩn tàng địa đồ 465 Chương 465: Bị thương Hỏa Phượng Hoàng 466 Chương 466: Hỏa Phượng Hoàng thỉnh cầu 467 Chương 467: Đây rõ ràng là con gà con 468 Chương 468: Bị gài bẫy Bá Đao 469 Chương 469: Cái này Tmd nhất định chính là cưỡi tên lửa a 470 Chương 470: Trung cấp nghiệp đoàn lệnh bài 471 Chương 471: Thành niên Hồng Lân mãng 472 Chương 472: Chiến đấu kịch liệt 473 Chương 473: Làm người ta điên cuồng thu hoạch 474 Chương 474: 50 người phó bản thông quan 475 Chương 475: Hồng Lân sáo trang 476 Chương 476: Lại muốn rút máu 477 Chương 477: Cường hãn Prutz 478 Chương 478: Mặc chân tướng tiền lì xì 479 Chương 479: Tử Trúc Lâm 480 Chương 480: Bạch Tố Trinh 481 Chương 481: Tìm kiếm Hứa Tiên 482 Chương 482: Mất tích 483 Chương 483: Triển khai truy tung 484 Chương 484: Thục Sơn Kiếm Phái 485 Chương 485: Bắt đi Hứa Tiên lại là người chơi 486 Chương 486: Khu Ma người 487 Chương 487: Tứ Tượng 488 Chương 488: Bị dao động tiểu Thanh 489 Chương 489: Ngục sứ đồ đừng Gerry ân 490 Chương 490: Trọng thương tiểu Thanh 491 Chương 491: Kim Luân đột kích 492 Chương 492: Bần tăng là Linh Ẩn tự chủ trì Liễu Trần là cũng 493 Chương 493: Âm Sát Thiên Long 494 Chương 494: ‘Phật Tổ Hiển Thánh’ 495 Chương 495: Muốn báo thù, ta tùy thời xin đợi 496 Chương 496: Vượt qua chủng tộc yêu say đắm 497 Chương 497: Hàng Yêu, Phục Ma, Võ Tăng 498 Chương 498: Tứ Tượng tin tức 499 Chương 499: Hoang mạc địa huyệt 500 Chương 500: Tứ Tượng phân thân 501 Chương 501: Đệ thập bảo 502 Chương 502: Toàn năng tọa kỵ 503 Chương 503: Khu trừ yêu khí 504 Chương 504: Thành Chủ Phủ trước cửa xung đột 505 Chương 505: Cao cấp quần thể chúc phúc thuật 506 Chương 506: ‘Ngoại trừ xú hoàn’ 507 Chương 507: Ngươi nghĩ làm sao hãm hại liền làm sao hãm hại 508 Chương 508: Cho hắn một hộp 509 Chương 509: Triệu thanh tú kiệt 510 Chương 510: Kim bạt Pháp Vương cùng Isaac 511 Chương 511: Điệu hổ ly sơn 512 Chương 512: Quái vật công thành toàn diện khai hỏa 513 Chương 513: Thành thương 514 Chương 514: Hỗn loạn toàn bộ thế giới 515 Chương 515: Biệt khuất Liễu Trần 516 Chương 516: Như Lai Thần Chưởng 517 Chương 517: Từ trên trời giáng xuống chưởng pháp 518 Chương 518: Bạch Xà chiến hồng mãng 519 Chương 519: Athena Dương Uy 520 Chương 520: Sắp thành lại bại 521 Chương 521: Linh hồn Ma Vương Nicholas Dior 522 Chương 522: Dương đông kích tây 523 Chương 523: Đấu Ma 524 Chương 524: Nam Thiên Môn! Hiện! 525 Chương 525: Cắt đứt kịch tình 526 Chương 526: Quanh co 527 Chương 527: Nhị Lang Hiển Thánh chân quân 528 Chương 528: Isaac lại bị âm 529 Chương 529: Thảm thiết tình hình chiến đấu 530 Chương 530: Cự Long tộc bí tân 531 Chương 531: Điên cuồng thành thị trùng kiến 532 Chương 532: Diệu Nhật Câu Liêm thương 533 Chương 533: Tìm ngươi giúp một chuyện 534 Chương 534: Không muốn kinh sợ, chính là làm 535 Chương 535: Nghiêng về một phía chiến đấu 536 Chương 536: Thần khí thật xấu 537 Chương 537: Pháp Hải cư nhiên thành tiểu đệ 538 Chương 538: Trung cấp thành thị mở ra 539 Chương 539: Tìm thành chủ bàn bạc việc tư 540 Chương 540: Đông Hải thành chủ Triệu Quảng Hán 541 Chương 541: Trong hố vẫn có cái hố 542 Chương 542: Thích uống rượu Khổng Đạt 543 Chương 543: Ngươi lừa ta gạt 544 Chương 544: Bí mật 545 Chương 545: Theo đại thần hỗn, tuyệt đối có thịt ăn 546 Chương 546: Theo như nhu cầu 547 Chương 547: Đánh cuộc 548 Chương 548: Hình nhân thế mạng 549 Chương 549: Một fap đến cùng 550 Chương 550: Lúc này có thể bán 551 Chương 551: Liên hợp nghiệp đoàn 552 Chương 552: Hồi ức 553 Chương 553: Đem hãm hại tận cùng tiến hành 554 Chương 554: Fernandez 555 Chương 555: Khởi nguyên phố buôn bán 556 Chương 556: Cái thứ nhất trang viên 557 Chương 557: Lệnh truy nã 558 Chương 558: Ẩn núp quái vật 559 Chương 559: Ác Ma Đồ làm thịt tràng 560 Chương 560: Một vòng mới khai hoang 561 Chương 561: Địa ngục Đồ Tể 562 Chương 562: Trong nháy mắt đoàn diệt 563 Chương 563: Chính là một mình đấu 564 Chương 564: Cơ hội làm ăn 565 Chương 565: Ung dung mài từ từ cho chết Đồ Tể 566 Chương 566: Ở nhà lữ hành đốt quái chuẩn bị 567 Chương 567: Điên cuồng vơ vét của cải 568 Chương 568: Kinh thiên đánh cược 569 Chương 569: Huyết sắc địa quật 570 Chương 570: Huyết sắc quạ đen 571 Chương 571: Sư Hống Công lộ vẻ thần uy 572 Chương 572: Huyết sắc bì giáp sáo trang 573 Chương 573: Song đầu Huyết Nha 574 Chương 574: Huyết sắc cuồng bạo 575 Chương 575: Đôi nha huyết chủy 576 Chương 576: Mười giây phá bách vạn thương tổn! 577 Chương 577: Mọi người cùng nhau đặt tiền cuộc 578 Chương 578: Huyết Nha kỵ sĩ 579 Chương 579: Bán mã tác 580 Chương 580: Những kỵ binh này có gì đó quái lạ 581 Chương 581: Địa ngục Huyễn Ma sư 582 Chương 582: Chỉ có một Khố Lỗ Dahl 583 Chương 583: Đại hắc thủ 584 Chương 584: Huyết Nha kỵ sĩ vũ khí tổ hợp sáo kiện 585 Chương 585: Thánh Viêm Huyễn Linh sư 586 Chương 586: Đánh sát biên cầu 587 Chương 587: Bạo Hùng Andrea Knopf (canh thứ tư) 588 Chương 588: Hại ngầm ‘Chu Tước’ (canh thứ năm) 589 Chương 589: Quần thể hộ chuyên nghiệp ‘Thanh Long’ 590 Chương 590: Ngã xuống kỵ sĩ không phải uy hiếp 591 Chương 591: Giết chóc sứ đồ Ceres 592 Chương 592: Giết chóc 593 Chương 593: Sáu tay Naga 594 Chương 594: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn 595 Chương 595: Thế hoà 596 Chương 596: Đạt thành hiệp nghị 597 Chương 597: Dò nữa địa ngục lò sát sinh 598 Chương 598: Mị hoặc sứ đồ Gladys 599 Chương 599: Đông Hải Crystal Palace (Thủy Tinh Cung) 600 Chương 600: Quy Thừa Tương 601 Chương 601: Đột Kích Đội 602 Chương 602: Tướng tôm = mắm tôm 603 Chương 603: Tương lai tập kích 604 Chương 604: Giảo hoạt Kim tướng quân 605 Chương 605: Bạo nổ nó miệng rộng 606 Chương 606: Kim trứng sủng vật 607 Chương 607: Tuần Hải Dạ Xoa 608 Chương 608: Sa Phá Lãng 609 Chương 609: Mạo Hiểm Giả thật có tiền 610 Chương 610: Điên cuồng tảo hóa 611 Chương 611: Lỡ mất dịp tốt 612 Chương 612: Sôi động khởi nguyên trang bị cửa hàng 613 Chương 613: Kiếm tiền 614 Chương 614: Xanh nước biển kỵ sĩ sáo trang 615 Chương 615: Tái chiến lao vụ thị trường 616 Chương 616: Lệnh triệu tập 617 Chương 617: Ma hóa Hải Mã 618 Chương 618: Đôi hướng kịch tình 619 Chương 619: Thảm bại 620 Chương 620: Ý tưởng chuyển biến 621 Chương 621: Người nào so với ai khác vô lại 622 Chương 622: Phóng hỏa cuồng ma tái hiện 623 Chương 623: Vương Triều hỏa diễm 624 Chương 624: Tụ Khí pháo 625 Chương 625: Hát vang tiến mạnh 626 Chương 626: Thiên sứ tộc giữa nội chiến 627 Chương 627: Chiến tranh hệ thống cởi mở khúc nhạc dạo 628 Chương 628: Mạnh mẽ tham gia đại giới 629 Chương 629: Tình cảnh lưỡng nan 630 Chương 630: Không may liên miên Long Tiếu Thiên 631 Chương 631: Thiết huyết nam nhân sức mạnh 632 Chương 632: Kỳ quái ‘Xác ướp’ 633 Chương 633: Địa ngục kinh khủng Liệp Sát Giả 634 Chương 634: Xoay ngược lại chiến cuộc 635 Chương 635: ‘Sinh vật Radar’ Juli cảnh 636 Chương 636: Nga Seres tiến hóa 637 Chương 637: Khốn cảnh 638 Chương 638: Lufa nguy cơ 639 Chương 639: Đồng quy vu tận 640 Chương 640: Kiếp sau trọng sinh 641 Chương 641: Nhật Xuất Đông Phương 642 Chương 642: Tất cả bắt đầu lại 643 Chương 643: Gia gia, tại sao lại là ngươi 644 Chương 644: Thông Thiên sân đấu thật có thể Thông Thiên 645 Chương 645: Một điểm hồng cực kỳ ưu thương 646 Chương 646: Bạc nhược hoàn tiết chết ngay lập tức hiệu quả 647 Chương 647: Mục tiêu là Lư Uyển Thanh 648 Chương 648: Dù sao đều là chết? 649 Chương 649: Đưa tới chú ý 650 Chương 650: Gọi ngươi ‘Ngồi cầu’ 651 Chương 651: Khiêu chiến Đệ Bát Tầng 652 Chương 652: ‘Đồng hóa’ trắc thí thành công 653 Chương 653: Đau trứng Vương mở 654 Chương 654: Guus Đế cảnh 655 Chương 655: Thuộc tính cơ sở chênh lệch 656 Chương 656: Huynh đệ mưu đồ bí mật 657 Chương 657: Mộng đẹp tan biến 658 Chương 658: Vương thị gia tộc trớ chú 659 Chương 659: Bởi vì ngươi không đủ có lực hấp dẫn 660 Chương 660: Giống như đã từng quen biết 661 Chương 661: Sống không thấy người chết không thấy xác 662 Chương 662: Hung thủ là đỉnh cấp khí tu giả 663 Chương 663: Lạc Tư lai sợi - Mị Ảnh 664 Chương 664: Đông phương Nhược Đồng 665 Chương 665: Thất Nguyên đang không ngừng mạnh mẽ 666 Chương 666: Lưu manh Chu Tam mập 667 Chương 667: Xung quan giận dữ vì hồng nhan 668 Chương 668: Khéo léo Đại Miêu 669 Chương 669: Cảm giác 670 Chương 670: Thi biến hóa thiên sứ 671 Chương 671: Dạ Dạ 672 Chương 672: Kích động Guus Đế cảnh 673 Chương 673: Đơn đao đi gặp 674 Chương 674: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 675 Chương 675: Bạo tẩu 676 Chương 676: Ngươi phải phụ trách ta 677 Chương 677: Thông Thiên tháp cái thứ nhất bán thần cấp 678 Chương 678: Thông Thiên tháp bí mật 679 Chương 679: Song thuộc tính nhân tài 680 Chương 680: Tai hoạ 681 Chương 681: Oan gia ngõ hẹp 682 Chương 682: Cùng lớp đồng học 683 Chương 683: Tầng thứ mười tin tức 684 Chương 684: Đông phương Chân Long 685 Chương 685: Hoàn toàn bị triển áp 686 Chương 686: Có ngươi thật tốt 687 Chương 687: Khô lâu quân 688 Chương 688: Đây là đang chơi game? 689 Chương 689: Chính là cái kia vô cùng thoải mái 690 Chương 690: Bao vây chặn đánh 691 Chương 691: Khó bề phân biệt 692 Chương 692: Không thu hoạch được gì 693 Chương 693: Sợi tơ nhện, dấu chân ngựa 694 Chương 694: Liên minh cứ điểm 695 Chương 695: Hôm nay chính là muốn làm ngươi (chúc mừng năm mới) 696 Chương 696: Hoàn bại (cho độc giả lão gia chúc tết) 697 Chương 697: Ma luyện tu luyện 698 Chương 698: Mỹ nhân khuôn mặt heo đầu não 699 Chương 699: Chúng ta đều là bồi luyện 700 Chương 700: Trở về thành Hàng Châu 701 Chương 701: Ong chúa ong chúa sống lại 702 Chương 702: Lão tử đã bắt ngươi 703 Chương 703: Siêu cấp nữ bảo tiêu 704 Chương 704: Thế không thể đỡ 705 Chương 705: Một nữu ngăn cản quan vạn người không thể - khai thông 706 Chương 706: Một đêm mà hồng 707 Chương 707: Người nào đạp người nào? 708 Chương 708: Lam Thiên câu lạc bộ 709 Chương 709: Huyễn tưởng tiểu trư 710 Chương 710: Trực tiếp hai nửa 711 Chương 711: Đến từ Đệ Bát Tầng khiêu chiến 712 Chương 712: Đột tử tại chỗ 713 Chương 713: Để cho ngươi mà thôi 714 Chương 714: Danh tiếng đại rầm rĩ 715 Chương 715: Lam Huyết Thánh Viên 716 Chương 716: Treo lên đánh tầng thứ chín 717 Chương 717: Oanh động 718 Chương 718: Cho các ngươi mục trừng khẩu ngốc 719 Chương 719: Công nhiên khiêu khích 720 Chương 720: Không cam lòng Liễu Tứ Hải 721 Chương 721: Nam Cung Tiểu Hoa 722 Chương 722: Có chút hỏng mất Đông Phương Bạch 723 Chương 723: Thám hiểm công năng 724 Chương 724: Cửu thiên Kiếm Tiên 725 Chương 725: Nguyên lai là cùng một người 726 Chương 726: Trương Quốc Viễn đã tìm tới cửa 727 Chương 727: Nữ vương kế hoạch 728 Chương 728: Filinza giáo phôi liễu Lufa 729 Chương 729: Lần thứ tư Thiên Hạ Đệ Nhất đại hội luận võ 730 Chương 730: Bị ánh sáng thu hút các ngươi... Này Quy Tôn nhi 731 Chương 731: Chèn ép toàn diện mở ra 732 Chương 732: Tập thể mở auto 733 Chương 733: Ngũ Linh Truyền Tống Trận 734 Chương 734: Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ khai mạc 735 Chương 735: Long trọng khai mạc 736 Chương 736: Thiên Không Chi Thành 737 Chương 737: Thất Nguyên chính là phóng hỏa cuồng ma 738 Chương 738: Ngốc thiếu 739 Chương 739: Phòng đấu giá đại chiến 740 Chương 740: Nước hoa nữ hài 741 Chương 741: Hoa Thần người thừa kế 742 Chương 742: May mắn dược tề phối phương 743 Chương 743: Gian thương 744 Chương 744: Thật hăng hái 745 Chương 745: Cường đại may mắn giá trị 746 Chương 746: Thí luyện bắt đầu 747 Chương 747: Bắn không chết các ngươi 748 Chương 748: Một đầu Ưng một Đầu Lang 749 Chương 749: Hoàng Kim Cự Long tái hiện 750 Chương 750: Kéo bè kéo cánh 751 Chương 751: Tiến hóa ra hai đầu Thượng Cổ cự thú 752 Chương 752: Thực cốt chiến mã 753 Chương 753: Sụp đổ Ngưu dũng sĩ 754 Chương 754: Tam nhãn Goblin 755 Chương 755: Tổ thứ nhất hoàn thành thực tập đội ngũ 756 Chương 756: Nổi danh 757 Chương 757: Thân phận triệt để cho hấp thụ ánh sáng 758 Chương 758: Buổi họp báo tin tức (bên trên) 759 Chương 759: Buổi họp báo tin tức (Hạ) 760 Chương 760: Hắn! Đã trở về! 761 Chương 761: Hai cái thần tiên lão đầu 762 Chương 762: Kim tệ thời gian sử dụng phương hận thiếu 763 Chương 763: Thái Thượng luyện đan thuật 764 Chương 764: Đóng gói bán ra 765 Chương 765: Vô giá chí bảo 766 Chương 766: Thái Thượng đan phương cùng Thần Nông bảo điển 767 Chương 767: Cô Tinh cũng sẽ trang bức 768 Chương 768: Lấy huyết đúc 769 Chương 769: Cửu Long tịch diệt lô 770 Chương 770: Ngươi đáng giá sở hữu 771 Chương 771: Đệ nhất Luân Hải chọn bắt đầu 772 Chương 772: Đua tốc độ bảng 773 Chương 773: Thải Hồng tỷ muội 774 Chương 774: Chúng ta cấp cho ngươi coi vợ 775 Chương 775: Xuyên việt huyễn cảnh 776 Chương 776: Trang bức hay sao phản hồi vẽ mặt 777 Chương 777: Bị truy lùng 778 Chương 778: Lại là đệ nhất 779 Chương 779: Không giải thích được ‘Minh hữu’ 780 Chương 780: Thịnh thiên hạ 781 Chương 781: Khắp nơi động thái 782 Chương 782: Tổn thất nặng nề 783 Chương 783: 128 mạnh mẽ tranh đoạt chiến 784 Chương 784: Ngũ Hành kỵ sĩ chi kim lực phúc 785 Chương 785: Biệt khuất tử vong phương pháp 786 Chương 786: Ngũ Hành kỵ sĩ chi mộc Mẫn phúc 787 Chương 787: Phóng hỏa gì gì đó vui vẻ nhất 788 Chương 788: Ngũ Hành kỵ sĩ nước trí phúc 789 Chương 789: Đem thủy tháo nước, nhìn ngươi có chết hay không 790 Chương 790: Sụp đổ Ngưu dũng sĩ Dương Uy 791 Chương 791: Ngũ Hành kỵ sĩ chi Hỏa Tinh phúc 792 Chương 792: Mang ngươi lưu loan 793 Chương 793: Ngũ Hành kỵ sĩ chi thổ phách phúc 794 Chương 794: Bị cái hố không muốn không muốn 795 Chương 795: Sinh mệnh Tinh Nguyên đi đâu? 796 Chương 796: Hoàng Tuyền cương thi 797 Chương 797: Chỉ có càng hãm hại, không ai sánh bằng 798 Chương 798: Hoàng Tuyền Bạo Quân 799 Chương 799: Thần huyết phần thiên 800 Chương 800: Thấy vá cắm tiễn 801 Chương 801: Cực hạn chạy nước rút ý tứ 802 Chương 802: Phóng hỏa cuồng ma cũng không phải là không phải hư danh 803 Chương 803: Ngũ Hành Linh Châu 804 Chương 804: Nuốt vào, rất nhiều chỗ tốt 805 Chương 805: Hãm hại Lý Tĩnh 806 Chương 806: Sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh 807 Chương 807: Xuyên một cái quần cụt 808 Chương 808: 64 mạnh mẽ bắt đầu thi đấu 809 Chương 809: Hoa Thần tới 810 Chương 810: Số khổ Bá Đao 811 Chương 811: Thực lực cách xa 812 Chương 812: Ngọc Đỉnh Chân Nhân người thừa kế 813 Chương 813: Bị đánh bạo Bá Đao 814 Chương 814: Ảnh Vũ xuất hiện 815 Chương 815: Thất Nguyên vs Đông Phương Bạch 816 Chương 816: Kỹ năng đặc thù thư 817 Chương 817: Trọng bao quần áo 818 Chương 818: Nguyên tố uy lực của hỏa cầu 819 Chương 819: Thần Thánh Chi Khí 820 Chương 820: Ta là một cái nho nhỏ Tiểu Pháp Sư 821 Chương 821: Đầu của ta đủ cứng 822 Chương 822: Lão tử giống như ngươi so kiếm 823 Chương 823: Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu 824 Chương 824: Thành cũng kiếm pháp, bại cũng kiếm pháp 825 Chương 825: Nhất Lực Hàng Thập Hội 826 Chương 826: Chiến Thần tên 827 Chương 827: Ngọc Đế dã vọng 828 Chương 828: Ngôi sao thế giới hiện trạng 829 Chương 829: Vui lấy được đôi bảo 830 Chương 830: Thực lực bạo tăng 831 Chương 831: Đạo tặc phu thê 832 Chương 832: Tật Phong đạo tặc vs Vô Ảnh sát thủ 833 Chương 833: Không có mục tiêu chiến đấu 834 Chương 834: Pháp Sư cũng không phải Pháp Sư 835 Chương 835: Bug Pháp Sư 836 Chương 836: Quá gia gia trò chơi 837 Chương 837: Luận võ cũng có thể tự bạo? 838 Chương 838: Thiếu gia?! 839 Chương 839: Ảnh Vũ cư nhiên nhận thua 840 Chương 840: Hai cái thế lực đọ sức 841 Chương 841: Siêu thần tín ngưỡng vs sơ gió phiêu diệp 842 Chương 842: Mãnh tượng Chiến Tượng! Xông trận! 843 Chương 843: 16 cường sinh ra 844 Chương 844: C quốc điện tử thi đấu thể thao thời đại hoàn toàn mới 845 Chương 845: Quét than 846 Chương 846: Đông phương Văn Thành 847 Chương 847: Mời chiếu cố nữ nhi của ta 848 Chương 848: Một đôi tiểu yêu tinh 849 Chương 849: Cường cường đánh với 850 Chương 850: Hắn chính là cái kia mập mạp 851 Chương 851: Chính là quấn quít lấy ngươi đánh 852 Chương 852: Kẹo da trâu một dạng mập mạp 853 Chương 853: Đông Phương Thải lên sân khấu 854 Chương 854: Hàng Ma ruy-băng 855 Chương 855: Bên ngoài sân! Bại! 856 Chương 856: Là một đàn ông 857 Chương 857: Thể chất ở trên chênh lệch 858 Chương 858: Vô cùng lo lắng 859 Chương 859: Tay không đoạt dao sắc 860 Chương 860: Nhất kích tất sát 861 Chương 861: Đông Phương Hồng vs Kỳ Vũ 862 Chương 862: Cửu Thiên Kiếm Quyết (bên trên) 863 Chương 863: Cửu Thiên Kiếm Quyết (bên trong) 864 Chương 864: Cửu Thiên Kiếm Quyết (Hạ) 865 Chương 865: Lôi đình Quyền Sáo 866 Chương 866: Oanh Lôi Thần Quyền 867 Chương 867: Lam Hải vs Băng Thần 868 Chương 868: Không nghĩ tới thắng như thế mà ung dung 869 Chương 869: Trước thời hạn trận chung kết 870 Chương 870: Đều đánh phòng thủ phản kích 871 Chương 871: Song Long Hí Châu chấn động toàn trường 872 Chương 872: Một cái không đủ, vậy trở lại một cái 873 Chương 873: Thất Nguyên thắng 874 Chương 874: Mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn 875 Chương 875: Thần ca nỗ lực lên 876 Chương 876: Nanh vuốt ‘Húc Nhật biết’ 877 Chương 877: Tẩy rửa kế hoạch 878 Chương 878: Quỷ dị Tứ Cường tái 879 Chương 879: Vô danh kiếm vỏ 880 Chương 880: Diễn kỹ mạnh nổ 881 Chương 881: Cái thứ nhất tấn cấp bán kết 882 Chương 882: Biến thái 883 Chương 883: Cửu Huyền Pháp Sư 884 Chương 884: Có thắng thua 885 Chương 885: Đại khủng sợ thuật 886 Chương 886: Bán kết 887 Chương 887: Hoàn bại (bên trên) 888 Chương 888: Hoàn bại (bên trong) 889 Chương 889: Hoàn bại (Hạ) 890 Chương 890: Hoàng Long Ở trên Thiên 891 Chương 891: Cường thế triển áp 892 Chương 892: Chen chúc đến bạo nổ 893 Chương 893: Toàn bộ C quốc bếp 894 Chương 894: Theo không kịp nhịp điệu 895 Chương 895: Xích Long rời bến 896 Chương 896: Mộng bức lại mộng bức 897 Chương 897: Ngũ Hành Phù tới tay 898 Chương 898: Nhật Xuất Đông Phương đại động tác 899 Chương 899: Đùa bỡn trong lòng bàn tay 900 Chương 900: Sương mù dày đặc 901 Chương 901: Nổ tính đổi mới 902 Chương 902: Ngày nghỉ kết thúc 903 Chương 903: Ngươi dám không? (Bên trên) 904 Chương 904: Ngươi dám không? (Bên trong) 905 Chương 905: Ngươi dám không? (Hạ) 906 Chương 906: Nghiệt Duyên 907 Chương 907: Một giấc mộng 908 Chương 908: Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt 909 Chương 909: Điên cuồng người chơi 910 Chương 910: Cường đại Thiên Đình binh chủng 911 Chương 911: Bích Hải Lam Thiên 912 Chương 912: Tiên Thú quyền mua 913 Chương 913: Chính là chỗ này kiểu đơn giản 914 Chương 914: Liền sợ ngươi không đủ tiền 915 Chương 915: Bánh ngọt lớn 916 Chương 916: Cao cấp Kiến Thành Lệnh 917 Chương 917: Thành thị Thủ Hộ Thần 918 Chương 918: Cho các ngươi không với cao nổi 919 Chương 919: Lòng người dễ thay đổi 920 Chương 920: Thủ đoạn lôi đình 921 Chương 921: Trực tiếp tuyên chiến 922 Chương 922: Đông Hải thành đại loạn 923 Chương 923: Tổn thất nặng nề 924 Chương 924: Thổ huyết 925 Chương 925: Kiến thành kế hoạch 926 Chương 926: Sương mù nồng nặc 927 Chương 927: Trời giáng cơ duyên 928 Chương 928: Xuyên việt Pháp 929 Chương 929: Liếc mắt định càn khôn 930 Chương 930: Cương thi nữ vương 931 Chương 931: Đại chiến sắp đến 932 Chương 932: Không phải cướp sạch, xin lỗi thế giới nhân dân 933 Chương 933: Oanh! Yêu quái! Còn không mau hiện nguyên hình! 934 Chương 934: Bồi bổ khỏe mạnh hơn 935 Chương 935: ‘Đại náo’ Vương Cung 936 Chương 936: Tổn thất không thể tránh được 937 Chương 937: Cùng tiêu diệt 938 Chương 938: Bắt chẹt 939 Chương 939: Hạp dược xoát tửu quán 940 Chương 940: Thần bí tửu quán lão bản 941 Chương 941: Dina Bordy 942 Chương 942: Cô Tinh oán niệm 943 Chương 943: Theo Tinh ca ngao du thế giới 944 Chương 944: Marshall tung tích 945 Chương 945: Cô Tinh ‘Bắp thịt’ 946 Chương 946: Tiểu cá voiAND tiểu chương 947 Chương 947: Gặp thức ăn cho chó tập kích 948 Chương 948: Rời bến 949 Chương 949: Hắc hồ tử hạm đội hiện thân 950 Chương 950: Vận Mệnh Luân Bàn dự ngôn 951 Chương 951: Bất tử hạm đội tiếp viện 952 Chương 952: Cấp quốc gia sự kiện 953 Chương 953: Thiên Hỏa Liệu Nguyên 954 Chương 954: Nữ thần Athena 955 Chương 955: Athena lựa chọn 956 Chương 956: Marshall nhật ký 957 Chương 957: Nữ thần gia nhập liên minh 958 Chương 958: Giây biến nữ hài 959 Chương 959: Đoạn hồn cốc 960 Chương 960: Trợ giúp 961 Chương 961: Cao điệu kiến thành 962 Chương 962: Ăn cái đại thua thiệt ngầm 963 Chương 963: Xưng hỏa đánh cướp 964 Chương 964: Kế hoạch đồng bộ 965 Chương 965: Mạt nhật pháo đài 966 Chương 966: Hell na? Hắc Nguyệt 967 Chương 967: Trên biển vương giả trở về 968 Chương 968: Mai phục mầm móng 969 Chương 969: Đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng 970 Chương 970: Người tự do liên minh tính toán nhỏ nhặt 971 Chương 971: Trăng sao thăm hỏi bắt đầu 972 Chương 972: Internet mắng chiến 973 Chương 973: Làm người ta sợ hãi Tuần Tra Sứ 974 Chương 974: Hiệu suất cao năng lực tác chiến 975 Chương 975: Chiến lực hạm lửa đạn áp chế 976 Chương 976: Ta cho phép các ngươi rút lui sao? 977 Chương 977: Chúng ta là tới đánh cướp 978 Chương 978: Phi càng cao 979 Chương 979: Biển sâu cự thú đột kích 980 Chương 980: Không trả tiền, thì làm Trầm 981 Chương 981: Đông Phương Bạch sự bất đắc dĩ 982 Chương 982: Tụ 983 Chương 983: Hiện thân 984 Chương 984: Costanza tinh con mồ côi 985 Chương 985: Trái Đất biến thiên 986 Chương 986: Trái Đất quỹ đạo hoàn chân chính là công dụng 987 Chương 987: C quốc hải quân mời 988 Chương 988: Nhìn chằm chằm 989 Chương 989: Cập Thời Vũ 990 Chương 990: Dĩ dật đãi lao 991 Chương 991: Công việc này, ta tiếp rồi! 992 Chương 992: Chính diện đối quyết 993 Chương 993: Đại chiến mở màn 994 Chương 994: Có một không hai Đại Hải Chiến 995 Chương 995: Vô cùng lo lắng 996 Chương 996: Sau cùng con bài chưa lật 997 Chương 997: Là kết thúc? Vẫn là mới bắt đầu?

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.