Truyện 18+

Vô Thần

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Vô Thần

Tác giả: Hoàng Anh

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Mở đầu

08/07/2021 542

Đâu đó trên trái đất,thanh niên tên Vô Thần 20 năm cuộc đời sống vô vị chỉ biết vùi đầu vào thế giới ảo. Rồi một ngày chiếc máy tính của anh thình lình nổ tung khi đang cày phim nhật. Cữ ngỡ cuộc đời của anh ta sẽ chấm dứt nhưng...

Xuất hiện ở thế giới khác, Huyền Thần đại lục, thế giới của võ giả, nơi có thực lực là có tất cả. Tiền tài, mỹ nhân, danh vọng,.. Nhân vật chính của chúng ta sẽ khởi đầu như thế nào? Trải qua những gì? Con đường phải đi phía trước rất dài, liệu Vô Thần có vượt qua và đến đỉnh của thế giới này hay không? 

Con đường tu luyện đầy cô đơn và tịch mịch, đoạn tuyệt trần duyên là quan điểm của đa số võ giả ở đây. Nhưng con đường bước lên đỉnh cao của Vô Thần lại có được những bằng hữu sẵn sàng hi sinh bảo vệ tình nghĩa anh em, mấy con sủng vật tấu hài,... 

Ban ngày tìm huynh đệ uống rượu, tối đến say giấc trên đùi mỹ nhân, đôi khi buồn ngắm trăng, lúc lại vui khi chu du khắp thế giới. 

Chân dẫm thiên tài, tay ôm mỹ nhân, đầu đội ngật nguyệt, đưa tay định càn khôn, con đường ta thần cản giết thần, phật cản đồ phật...

Cảnh giới:1. Hậu Thiên (luyện thể), 2. TIên Thiên(tu luỵên): Tụ linh, tích địa, khai thiên, sơn hà, linh hải, kết thai, thần anh, hóa thần,... Và cảnh giới cao hơn ở phần 2.

Truyện đầu tay nên ae đọc giải trí đừng scam nha. Xin nhận góp ý của tất cả mọi người. 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vô Thần!

Đâu đó trên trái đất,thanh niên tên Vô Thần 20 năm cuộc đời sống vô vị chỉ biết vùi đầu vào thế giới ảo. Rồi một ngày chiếc máy tính của anh thình lình nổ tung khi đang cày phim nhật. Cữ ngỡ cuộc đời của anh ta sẽ chấm dứt nhưng...

Xuất hiện ở thế giới khác, Huyền Thần đại lục, thế giới của võ giả, nơi có thực lực là có tất cả. Tiền tài, mỹ nhân, danh vọng,.. Nhân vật chính của chúng ta sẽ khởi đầu như thế nào? Trải qua những gì? Con đường phải đi phía trước rất dài, liệu Vô Thần có vượt qua và đến đỉnh của thế giới này hay không? 

Con đường tu luyện đầy cô đơn và tịch mịch, đoạn tuyệt trần duyên là quan điểm của đa số võ giả ở đây. Nhưng con đường bước lên đỉnh cao của Vô Thần lại có được những bằng hữu sẵn sàng hi sinh bảo vệ tình nghĩa anh em, mấy con sủng vật tấu hài,... 

Ban ngày tìm huynh đệ uống rượu, tối đến say giấc trên đùi mỹ nhân, đôi khi buồn ngắm trăng, lúc lại vui khi chu du khắp thế giới. 

Chân dẫm thiên tài, tay ôm mỹ nhân, đầu đội ngật nguyệt, đưa tay định càn khôn, con đường ta thần cản giết thần, phật cản đồ phật...

Cảnh giới:1. Hậu Thiên (luyện thể), 2. TIên Thiên(tu luỵên): Tụ linh, tích địa, khai thiên, sơn hà, linh hải, kết thai, thần anh, hóa thần,... Và cảnh giới cao hơn ở phần 2.

Truyện đầu tay nên ae đọc giải trí đừng scam nha. Xin nhận góp ý của tất cả mọi người. 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vô Thần!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.