Truyện 18+

Việt Nam Linh Thú Đại Chiến

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Việt Nam Linh Thú Đại Chiến

Tác giả: -

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 4: Chương 4 : Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

08/07/2021 538

Lão Sang ta cầm tinh con Trư, là heo thì sao, một chiến binh nằm trong 12 con giáp... Các ngươi hãy chờ xem ta cùng mấy Friend đối đầu với bọn ma quỷ như thế nào nhé. Thiên đàng, địa ngục a không sợ... Chỉ sợ đường về thiếu vắng e.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Việt Nam Linh Thú Đại Chiến!

Lão Sang ta cầm tinh con Trư, là heo thì sao, một chiến binh nằm trong 12 con giáp... Các ngươi hãy chờ xem ta cùng mấy Friend đối đầu với bọn ma quỷ như thế nào nhé. Thiên đàng, địa ngục a không sợ... Chỉ sợ đường về thiếu vắng e.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Việt Nam Linh Thú Đại Chiến!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.