Truyện 18+

Tuyệt Sắc Nữ Thần

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần

Tác giả: Tu Lão Từ

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 16: Đại Chiến Cùng Mỹ Nhân Cảnh Sát

08/07/2021 1164

Dâm Đế tại Tu Chân giới thọ nguyên tận kết, linh hồn nhập vào một thanh niên bình thường Trần Phong tại địa cầu. Với bản chất háo sắc của mình, hắn bước đi trên con đường truy tìm mỹ nhân tại đây. Những biến cố xảy đến với hắn càng nhiều, nữ nhân ngả vào lòng hắn càng đông. 

Hắn không ngại giết thêm một người, chỉ cần hắn dám đụng vào sợi tóc của các nàng thôi!

Truyện không có tác động nào đến thực tại!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần!

Dâm Đế tại Tu Chân giới thọ nguyên tận kết, linh hồn nhập vào một thanh niên bình thường Trần Phong tại địa cầu. Với bản chất háo sắc của mình, hắn bước đi trên con đường truy tìm mỹ nhân tại đây. Những biến cố xảy đến với hắn càng nhiều, nữ nhân ngả vào lòng hắn càng đông. 

Hắn không ngại giết thêm một người, chỉ cần hắn dám đụng vào sợi tóc của các nàng thôi!

Truyện không có tác động nào đến thực tại!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tuyệt Sắc Nữ Thần!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.