Truyện 18+

Tu Chân Siêu Cường Tại Đô Thị

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tu Chân Siêu Cường Tại Đô Thị

Tác giả: Độc Tôn Thiên Thánh

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 5: Lão Đại, Ngươi Hãy Nhận Của Bọn Ta Một Lạy!

08/07/2021 1044

Thưở xa xưa, trên Trái Đất cũng từ có thời kỳ tu chân giả xuất hiện, khi ấy linh khí nồng đậm, cường giả như mây, tiên nhân bay đầy trời, di chuyển bằng phương thức độn thổ hay đạp phi kiếm mà bay, đứng xa vạn dậm mà chỉ cần dùng thiên lý truyền âm, trận pháp, bùa chú là chuyện bình thường.

Khi ấy, trong thiên địa linh khí xuất hiện năm món thần khí do tự nhiên tạo thành, pháp tắc nồng đậm, ai sở hữu được một trong năm món cũng đều là cường giả một phương.

...

Năm 2020, tỉnh An Giang...

Một thanh niên tên gọi Dương Hải nhặt được một quyển sách trong căn nhà hoang cũ kĩ, từ trong quyển sách bất ngờ xuất hiện một đạo ánh sáng -- Huyễn Thư.

...

Cảnh giới: Luyện Khí Cảnh, Trúc Cơ Cảnh, Thanh Thần Cảnh, Nguyên Anh Cảnh, Trọng Kiếp Cảnh, Anh Biến Cảnh, Đảo Khôn Cảnh, Thái Hư Cảnh, La Canh Cảnh, Độ Kiếp Cảnh -- [Mỗi cảnh giới chia là từ tầng một đến tầng mười, mỗi tầng lại phân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Khi muốn đột phá từ Trúc Cơ Cảnh lên Thanh Thần Cảnh phải trải qua lôi kiếp]

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tu Chân Siêu Cường Tại Đô Thị!

Thưở xa xưa, trên Trái Đất cũng từ có thời kỳ tu chân giả xuất hiện, khi ấy linh khí nồng đậm, cường giả như mây, tiên nhân bay đầy trời, di chuyển bằng phương thức độn thổ hay đạp phi kiếm mà bay, đứng xa vạn dậm mà chỉ cần dùng thiên lý truyền âm, trận pháp, bùa chú là chuyện bình thường.

Khi ấy, trong thiên địa linh khí xuất hiện năm món thần khí do tự nhiên tạo thành, pháp tắc nồng đậm, ai sở hữu được một trong năm món cũng đều là cường giả một phương.

...

Năm 2020, tỉnh An Giang...

Một thanh niên tên gọi Dương Hải nhặt được một quyển sách trong căn nhà hoang cũ kĩ, từ trong quyển sách bất ngờ xuất hiện một đạo ánh sáng -- Huyễn Thư.

...

Cảnh giới: Luyện Khí Cảnh, Trúc Cơ Cảnh, Thanh Thần Cảnh, Nguyên Anh Cảnh, Trọng Kiếp Cảnh, Anh Biến Cảnh, Đảo Khôn Cảnh, Thái Hư Cảnh, La Canh Cảnh, Độ Kiếp Cảnh -- [Mỗi cảnh giới chia là từ tầng một đến tầng mười, mỗi tầng lại phân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Khi muốn đột phá từ Trúc Cơ Cảnh lên Thanh Thần Cảnh phải trải qua lôi kiếp]

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tu Chân Siêu Cường Tại Đô Thị!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.