Truyện 18+

Truyền Thuyết Cửu Vĩ Hồ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Truyền Thuyết Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Vịt Con

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 8: Chương 8 :

08/07/2021 950

Truyền thuyết hồ ly thường khiến người ta rơi nước mắt , nếu các bạn đã xem phim " Thiện nữ U hồn " hay "họa bì" sẽ thấy ạ , Mình thấy hồ ly thật đáng phục thời đai xưa trọng nam khinh nữ mà cô ấy dám sống chết vì tình yêu của mình ,vì người con trai mình yêu ..Ở truyện của mình ..các bạn sẽ thấy một nàng hồ ly Khiết Băng mạnh mẽ ,nhưng cũng vô cùng yếu đuối ..Mình nói luôn đây văn chương của mình tự viết ..không phải dịch từ bất kỳ truyện nào của bọn ...khựa cả . Cao thủ dịch truyện YY nhiều vô cùng ..mình dám đảm bảo cho dù các bạn có moi hết các văn đàn xxx của Tàu khựa cũng không có đâu ạ . Tiên hiệp có cốt truyện thì là dựa theo truyền thuyết hồ ly chứ không phải sản phầm Tàu khựa nhé ..

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Truyền Thuyết Cửu Vĩ Hồ!

Truyền thuyết hồ ly thường khiến người ta rơi nước mắt , nếu các bạn đã xem phim " Thiện nữ U hồn " hay "họa bì" sẽ thấy ạ , Mình thấy hồ ly thật đáng phục thời đai xưa trọng nam khinh nữ mà cô ấy dám sống chết vì tình yêu của mình ,vì người con trai mình yêu ..Ở truyện của mình ..các bạn sẽ thấy một nàng hồ ly Khiết Băng mạnh mẽ ,nhưng cũng vô cùng yếu đuối ..Mình nói luôn đây văn chương của mình tự viết ..không phải dịch từ bất kỳ truyện nào của bọn ...khựa cả . Cao thủ dịch truyện YY nhiều vô cùng ..mình dám đảm bảo cho dù các bạn có moi hết các văn đàn xxx của Tàu khựa cũng không có đâu ạ . Tiên hiệp có cốt truyện thì là dựa theo truyền thuyết hồ ly chứ không phải sản phầm Tàu khựa nhé ..

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Truyền Thuyết Cửu Vĩ Hồ!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.