Truyện 18+

Trường Học Dâm Đãng

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Trường Học Dâm Đãng

Tác giả: Khuyết Danh

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 17: Nhìn xem nữ thần trở thành người da đen heo mẹ cảm giác (p6)

13/02/2023 8303

Tóm tắt : Một ngôi trường quý tộc nữ sinh chuyên coi nam tính như chó đực rác rưởi bỗng một ngày có một học sinh da đen cường tráng cu to chuyển đến và dạy cho các em nữ sinh biết ai mới là CHỦ NHÂN thực sự !

Tóm tắt : Một ngôi trường quý tộc nữ sinh chuyên coi nam tính như chó đực rác rưởi bỗng một ngày có một học sinh da đen cường tráng cu to chuyển đến và dạy cho các em nữ sinh biết ai mới là CHỦ NHÂN thực sự !

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.