Truyện 18+

Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tình Phu Gây Lầm Lỗi

Tác giả: Minh Tinh

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 10: Kết Thúc

08/07/2021 1146

Chưa khi nào cô lại cảm thấy vận khí mình kém đến như vậy Vốn chỉ là một người vô hình trong công ty, không ai ngó đến, bỗng nhiên hắn lại cứ đứng chờ cô tan tầm, lại thường xuyên hôn cô, đùa giỡn cô Căn bản cô chỉ là một tiểu nhân viên thôi, cớ sao hắn lại bám mãi không buông? Đã vậy một người anh tuấn, giá trị con người cao như hắn, tại sao lại cố tình không nghe không hiểu lời cô? Cô chỉ muốn an bình ở trong công ty, thuận lợi làm xong chức trách của mình mà thôi Cứ kệ hắn uống rượu say rồi làm bậy, cô cũng chẳng bắt hắn phải đền bù Nhưng hiện tại hắn còn lớn mật hơn, đường hoàng xuất hiện trước cửa nhà cô, mang theo lỉnh kỉnh hành lý Cái này là sao??? Không lẽ hắn muốn....??

truyện được coppy tại TruyenYY.com

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tình Phu Gây Lầm Lỗi!

Chưa khi nào cô lại cảm thấy vận khí mình kém đến như vậy Vốn chỉ là một người vô hình trong công ty, không ai ngó đến, bỗng nhiên hắn lại cứ đứng chờ cô tan tầm, lại thường xuyên hôn cô, đùa giỡn cô Căn bản cô chỉ là một tiểu nhân viên thôi, cớ sao hắn lại bám mãi không buông? Đã vậy một người anh tuấn, giá trị con người cao như hắn, tại sao lại cố tình không nghe không hiểu lời cô? Cô chỉ muốn an bình ở trong công ty, thuận lợi làm xong chức trách của mình mà thôi Cứ kệ hắn uống rượu say rồi làm bậy, cô cũng chẳng bắt hắn phải đền bù Nhưng hiện tại hắn còn lớn mật hơn, đường hoàng xuất hiện trước cửa nhà cô, mang theo lỉnh kỉnh hành lý Cái này là sao??? Không lẽ hắn muốn....??

truyện được coppy tại TruyenYY.com

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tình Phu Gây Lầm Lỗi!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.