Truyện 18+

Tiêu Dao Đại Lục

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tiêu Dao Đại Lục

Tác giả: Lãnh Hàn Tử

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 2: Chương 2: Tiến Về Học viện

08/07/2021 501

Trên con đường phiêu lưu của mình gặp rất nhiều trắc trở hiểm nguy nhưng bản thân há có thể để những thứ đó cản đường?

 

Ngươi là yêu ma sao? Liệu ngươi có thể chống lại ta sao?

 

Ngươi là tu sĩ? Xin lỗi các ngươi còn chưa vừa mắt ta!

 

Các ngươi là thần tiên? Tốt lên hết đây để ta đá đít các ngươi nào!

 

Ngươi là tiểu loli? Ân! Về đây caca cho ngươi kẹo nè ( không nghĩ bậy )

 

Ma cản diệt ma, thần cản diệt thần, mỹ nữ cản... Ân! Về nhà cùng ta nào, thế giới này còn gì sướng bằng bản thân ngao du thiên hạ chảm diệt tứ phương? Ta đã muốn thứ gì các ngươi sẽ không thể cản!

 

Hãy Cùng nhau theo dõi diễn biến của cuộc phiêu lưu mạo hiểm tại đại lục dị giới 

#: Main bá nên sẽ không có mấý cảnh bị ngược đâu nên các vị đạo hữu cứ yên tâm mà đọc

 

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiêu Dao Đại Lục!

Trên con đường phiêu lưu của mình gặp rất nhiều trắc trở hiểm nguy nhưng bản thân há có thể để những thứ đó cản đường?

 

Ngươi là yêu ma sao? Liệu ngươi có thể chống lại ta sao?

 

Ngươi là tu sĩ? Xin lỗi các ngươi còn chưa vừa mắt ta!

 

Các ngươi là thần tiên? Tốt lên hết đây để ta đá đít các ngươi nào!

 

Ngươi là tiểu loli? Ân! Về đây caca cho ngươi kẹo nè ( không nghĩ bậy )

 

Ma cản diệt ma, thần cản diệt thần, mỹ nữ cản... Ân! Về nhà cùng ta nào, thế giới này còn gì sướng bằng bản thân ngao du thiên hạ chảm diệt tứ phương? Ta đã muốn thứ gì các ngươi sẽ không thể cản!

 

Hãy Cùng nhau theo dõi diễn biến của cuộc phiêu lưu mạo hiểm tại đại lục dị giới 

#: Main bá nên sẽ không có mấý cảnh bị ngược đâu nên các vị đạo hữu cứ yên tâm mà đọc

 

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiêu Dao Đại Lục!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.