Truyện 18+

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Tiếu Giai Nhân

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 111: Phiên Ngoại: Xuân Hạnh

07/07/2021 9990

Diệp Nha đáng thương xuyên qua tỉnh lại ngay trong phòng tân nương.

Người ta nói rằng ân cứu mạng nhất định phải lấy thân báo đáp. Nàng nhìn tướng công tuấn lãng lại ngốc nghếch bên cạnh khẽ cắn môi rồi nhận mệnh.

Tường công ngốc nhưng có nàng ở bên cạnh vẫn có thể sống tốt.

Nhưng ngày sau ra khỏi cửa mới phát hiện ra hai nam nhân khác đang nhìn nàng chằm chằm.

Đại ca, tam đệ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiết Gia Tiểu Nương Tử!

Diệp Nha đáng thương xuyên qua tỉnh lại ngay trong phòng tân nương.

Người ta nói rằng ân cứu mạng nhất định phải lấy thân báo đáp. Nàng nhìn tướng công tuấn lãng lại ngốc nghếch bên cạnh khẽ cắn môi rồi nhận mệnh.

Tường công ngốc nhưng có nàng ở bên cạnh vẫn có thể sống tốt.

Nhưng ngày sau ra khỏi cửa mới phát hiện ra hai nam nhân khác đang nhìn nàng chằm chằm.

Đại ca, tam đệ, các ngươi đừng nhìn ta như vậy có được không?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tiết Gia Tiểu Nương Tử!

Mục lục

1 Chương 1: Rơi Xuống Nước 2 Chương 2: Thất Thân 3 Chương 3: Tên Ngốc 4 Chương 4: Lưu Lại 5 Chương 5: Bị Thương 6 Chương 6: Chăm Sóc 7 Chương 7: Xin Lỗi 8 Chương 8: Ngủ 9 Chương 9: Chuyện Cũ 10 Chương 10: Nổi Máu Ghen 11 Chương 11: Vụng Trộm 12 Chương 12: Tò Mò 13 Chương 13: Mắng Chửi Người 14 Chương 14: Tình Yêu 15 Chương 15: Răn Dạy 16 Chương 16: Nhị Thẩm 17 Chương 17: Cãi Nhau 18 Chương 18: Dỗ Dành 19 Chương 19: Làm Lành (h Nhẹ) 20 Chương 20: Kiên Định 21 Chương 21: Chăm Sóc 22 Chương 22: Xú Đản 23 Chương 23: Va Chạm 24 Chương 24: Trả Thù 25 Chương 25: Chương 26 26 Chương 26: Chương 27 27 Chương 27: Chương 28 28 Chương 28: Chương 29 29 Chương 29: Chương 30 30 Chương 30: Chương 31 31 Chương 31: Chương 32 32 Chương 32: Chương 33 33 Chương 33: Chương 33-H 34 Chương 34: H+ 35 Chương 35: Chương 35 36 Chương 36: Chương 36 37 Chương 37: Chương 37 38 Chương 38: Chương 38 39 Chương 39: Chương 39-1 40 Chương 40: Chương 39-2 41 Chương 41: Chương 40 42 Chương 42: Chương 41 43 Chương 43: Chương 42 44 Chương 44: Chương 43 45 Chương 45: Chương 44 46 Chương 46: Chương 45 47 Chương 47: Chương 46 48 Chương 48: Chương 47-1 49 Chương 49: Chương 47-2 50 Chương 50: Chương 48 51 Chương 51: Chương 49 52 Chương 52: Chương 50 53 Chương 53: Chương 51 54 Chương 54: Chương 52 55 Chương 55: Chương 53 56 Chương 56: Chương 54 57 Chương 57: Chương 55-1 58 Chương 58: Chương 55-2 59 Chương 59: Chương 56 60 Chương 60: Chương 57 61 Chương 61: Chương 58 62 Chương 62: Chương 59 63 Chương 63: Chương 60-1 64 Chương 64: Chương 60-2 65 Chương 65: Chương 61 66 Chương 66: Chương 62 67 Chương 67: Chương 63 68 Chương 68: Chương 64-1 69 Chương 69: Chương 64-2 70 Chương 70: Chương 65 71 Chương 71: Chương 66 72 Chương 72: Chương 67 73 Chương 73: Chương 68 74 Chương 74: Chương 69 75 Chương 75: Chương 70 76 Chương 76: Chương 71 77 Chương 77: Chương 72 78 Chương 78: Chương 73 79 Chương 79: Chương 74 80 Chương 80: Chương 75 81 Chương 81: Chương 76-1 82 Chương 82: Chương 76-2 83 Chương 83: Chương 77 84 Chương 84: Chương 78 85 Chương 85: Chương 79 86 Chương 86: Chương 80 87 Chương 87: Chương 81 88 Chương 88: Chương 82 89 Chương 89: Chương 83 90 Chương 90: Chương 84 91 Chương 91: Chương 85 92 Chương 92: Chương 86 93 Chương 93: thượng) 94 Chương 94: Chương 87-Hạ 95 Chương 95: Chương 88 96 Chương 96: Chương 89 97 Chương 97: Chương 90-Thượng 98 Chương 98: Chương 90-Hạ 99 Chương 99: Chương 91 100 Chương 100: Chương 92 101 Chương 101: Chương 93 102 Chương 102: Chương 94 103 Chương 103: Chương 95 104 Chương 104: Chương 96 105 Chương 105: Chương 97 106 Chương 106: Chương 98 107 Chương 107: Chương 99-Thượng 108 Chương 108: Chương 99-Hạ 109 Chương 109: Chương 100 110 Chương 110: Phiên Ngoại 1 111 Chương 111: Phiên Ngoại: Xuân Hạnh

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.