Truyện 18+

Thưa Chú...Em Yêu Anh Rồi!

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện Sex

Truyện Thưa Chú...Em Yêu Anh Rồi!

Tác giả: 愛吃糖的小麻雀-

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Cô nữ sinh trung học

05/07/2022 821

Ôn Kỳ Văn gặp một ông chú trên phần mềm Wechat, sau khi thi đại học, tình cảm của cô nhanh chóng phát triển với anh. Cô nói với ông chú "nếu không lấy được chú, thì ngủ với nhau một đêm rồi chia tay” Nhưng thật không ngờ, Cố Quân Anh, ông chú của cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở cùng với một cô gái nhỏ, nhưng cô gái nhỏ lại thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên, anh không muốn buông tay, còn chưa làm được, thật không ngờ, cô gái nhỏ chủ động tấn công. Cố Quân Anh không đủ tốt, chỉ có thể đi theo, còn muốn ngủ cả đời với nhau thì phải làm sao ...

Ôn Kỳ Văn gặp một ông chú trên phần mềm Wechat, sau khi thi đại học, tình cảm của cô nhanh chóng phát triển với anh. Cô nói với ông chú "nếu không lấy được chú, thì ngủ với nhau một đêm rồi chia tay” Nhưng thật không ngờ, Cố Quân Anh, ông chú của cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở cùng với một cô gái nhỏ, nhưng cô gái nhỏ lại thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên, anh không muốn buông tay, còn chưa làm được, thật không ngờ, cô gái nhỏ chủ động tấn công. Cố Quân Anh không đủ tốt, chỉ có thể đi theo, còn muốn ngủ cả đời với nhau thì phải làm sao ...

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.