Truyện cười

Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Truyện cười Truyện cười khác

Truyện Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine

Tác giả: Jean de la Fontaine

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Con Ve Và Con Kiến - 1914

30/09/2020 12386

Jean de La Fontaine (08/06/1621 - 13/04/1695), nhà thơ cổ điển Pháp, vào Viện Hàn Lâm Pháp năm 1683.

Dưới đây là 43 bài thơ được dịch từ Les Fables (1666-1694) và đã đăng trên các báo Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo, Đông Dương Tạp Chí... trước khi in thành sách năm 1919.
 

Jean de La Fontaine (08/06/1621 - 13/04/1695), nhà thơ cổ điển Pháp, vào Viện Hàn Lâm Pháp năm 1683.

Dưới đây là 43 bài thơ được dịch từ Les Fables (1666-1694) và đã đăng trên các báo Đại Nam Đăng Cổ Tùng Báo, Đông Dương Tạp Chí... trước khi in thành sách năm 1919.
 

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.