Truyện 18+

Thiên Mệnh Hệ Thống

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Thiên Mệnh Hệ Thống

Tác giả: CTShin2k1

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 14: Kết Thúc Phần 1

07/07/2021 2627

Thiên Vân Đại Lục là một trong 12 đại lục ở Tu Tiên Giới nơi đây tu luyện chủ yếu là tu tiên linh khí ở thế giới này vô cùng đậm đặc,vô số cường giả được sinh ra từ Thiên Vân Đại Lục đã trở thành cường giả vi tôn đứng trên Phong Vân Đài.

Thiên Vân Đại Lục dưới quyền quản lý của hoàng triều Thiên Đế Tộc họ là huyết mạch đến từ thượng cổ gồm:Long Tộc,Phượng Hoàng Tộc,Kỳ Lân Tộc,Quy Tộc và Nhân Tộc,Hải Tộc,Cự Nhân Tộc,Xà Tộc, Miêu Tộc,Lang Tộc,Hổ Tộc,Điêu Nhân Tộc,Nhân Ngư Tộc,Tinh Linh Tộc,Thiên Nhân Tộc,Ma Nhân Tộc,Yêu Nhân Tộc thực lực của các tộc này vô cùng yêu nghiệt.

Lạc Thiên Vũ còn trai thứ ba của Lạc gia đệ nhất cường giả Hội Tu Tiên Lạc Thiên Nghĩa sở hữu linh căn bị cho là phế linh căn (không ai biết linh căn của hắn là Thất Sắc linh căn chỉ có tu luyện công pháp Thiên Đế Biến mới phát huy được linh căn biến dị)trong lúc điên cuồng tu luyện mà sinh ra tâm ma nên vẫn lạc vô tình linh hồn của Thiên Vũ ở Địa Tinh Cầu nhập vào trở thành Thiên Vũ Tam thiếu gia Lạc gia.

Cảnh giới tu luyện ở đây gồm:

Hạ Giới Cảnh:

Luyện Khí

Trúc Cơ

Kim Đan

Nguyên Anh

Hoá Thần

Luyện Hư

Đại Thừa

Độ Kiếp

Phi Thăng

Tiểu Tiên Giới Cảnh:

Tán Tiên

Bán Tiên

Huyền Tiên

Địa Tiên

Thiên Tiên

Linh Tiên

Chân Tiên

Ất Tiên

Ngọc Tiên

Trung Tiên Giới Cảnh

Kim Tiên

Thượng Tiên

Đại Tiên

Thái Ất Tiên

Đại La Tiên

Phi Tiên

Đại Tiên Giới Cảnh:

Tiên Tướng

Tiên Vương

Tiên Tôn

Tiên Đế

Tiên Quân

Tiên Hoàng

Công pháp,Vũ khí,Pháp bảo chia thành:

Huyền,Địa,ThiênLinh,Chân,Ất,Ngọc,Vương,Tôn,Đế,Thánh,Thần,Thượng,Chí Tôn,Cấm Kỵ.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thiên Mệnh Hệ Thống!

Thiên Vân Đại Lục là một trong 12 đại lục ở Tu Tiên Giới nơi đây tu luyện chủ yếu là tu tiên linh khí ở thế giới này vô cùng đậm đặc,vô số cường giả được sinh ra từ Thiên Vân Đại Lục đã trở thành cường giả vi tôn đứng trên Phong Vân Đài.

Thiên Vân Đại Lục dưới quyền quản lý của hoàng triều Thiên Đế Tộc họ là huyết mạch đến từ thượng cổ gồm:Long Tộc,Phượng Hoàng Tộc,Kỳ Lân Tộc,Quy Tộc và Nhân Tộc,Hải Tộc,Cự Nhân Tộc,Xà Tộc, Miêu Tộc,Lang Tộc,Hổ Tộc,Điêu Nhân Tộc,Nhân Ngư Tộc,Tinh Linh Tộc,Thiên Nhân Tộc,Ma Nhân Tộc,Yêu Nhân Tộc thực lực của các tộc này vô cùng yêu nghiệt.

Lạc Thiên Vũ còn trai thứ ba của Lạc gia đệ nhất cường giả Hội Tu Tiên Lạc Thiên Nghĩa sở hữu linh căn bị cho là phế linh căn (không ai biết linh căn của hắn là Thất Sắc linh căn chỉ có tu luyện công pháp Thiên Đế Biến mới phát huy được linh căn biến dị)trong lúc điên cuồng tu luyện mà sinh ra tâm ma nên vẫn lạc vô tình linh hồn của Thiên Vũ ở Địa Tinh Cầu nhập vào trở thành Thiên Vũ Tam thiếu gia Lạc gia.

Cảnh giới tu luyện ở đây gồm:

Hạ Giới Cảnh:

Luyện Khí

Trúc Cơ

Kim Đan

Nguyên Anh

Hoá Thần

Luyện Hư

Đại Thừa

Độ Kiếp

Phi Thăng

Tiểu Tiên Giới Cảnh:

Tán Tiên

Bán Tiên

Huyền Tiên

Địa Tiên

Thiên Tiên

Linh Tiên

Chân Tiên

Ất Tiên

Ngọc Tiên

Trung Tiên Giới Cảnh

Kim Tiên

Thượng Tiên

Đại Tiên

Thái Ất Tiên

Đại La Tiên

Phi Tiên

Đại Tiên Giới Cảnh:

Tiên Tướng

Tiên Vương

Tiên Tôn

Tiên Đế

Tiên Quân

Tiên Hoàng

Công pháp,Vũ khí,Pháp bảo chia thành:

Huyền,Địa,ThiênLinh,Chân,Ất,Ngọc,Vương,Tôn,Đế,Thánh,Thần,Thượng,Chí Tôn,Cấm Kỵ.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thiên Mệnh Hệ Thống!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.