Truyện 18+

Thiên Kim Nhà Giàu Trở Thành Nữ Nô Ti Tiện

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Thiên Kim Nhà Giàu Trở Thành Nữ Nô Ti Tiện

Tác giả: Nặc

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 10.2: Đi cùng tôi tới vũ hội

03/09/2022 7499

Số chương: 28 chương.
Nguồn cv: Vespertine & Hdlinhh.
Editor: Tịch Nghiên.

Cha phá sản, Tô Tiểu Lạc bị bán cho Từ Định Sơn gán nợ. Từ đây cô bắt đầu cuộc sống nữ nô của mình.

Những điều cần biết về truyện:

1, Nữ chủ là trẻ vị thành niên, là nữ sinh trung học mười sáu tuổi, có tag “Vị thành niên” xin cẩn thận.

2, Có hai nam chủ, căn cứ theo sự phát triển của cốt truyện sẽ có tình tiết 3P, ai chỉ ăn “1V1” xin cẩn thận.

3, Truyện có dạy dỗ, SM, đạo cụ, có cường bạo, có tình tiết bạo lực / ngược đãi, ai muốn ăn “Ngọt văn” xin cẩn thận.

Chúc các vị đại gia ăn thịt vui vẻ, ăn thịt vui vẻ.

Số chương: 28 chương.
Nguồn cv: Vespertine & Hdlinhh.
Editor: Tịch Nghiên.

Cha phá sản, Tô Tiểu Lạc bị bán cho Từ Định Sơn gán nợ. Từ đây cô bắt đầu cuộc sống nữ nô của mình.

Những điều cần biết về truyện:

1, Nữ chủ là trẻ vị thành niên, là nữ sinh trung học mười sáu tuổi, có tag “Vị thành niên” xin cẩn thận.

2, Có hai nam chủ, căn cứ theo sự phát triển của cốt truyện sẽ có tình tiết 3P, ai chỉ ăn “1V1” xin cẩn thận.

3, Truyện có dạy dỗ, SM, đạo cụ, có cường bạo, có tình tiết bạo lực / ngược đãi, ai muốn ăn “Ngọt văn” xin cẩn thận.

Chúc các vị đại gia ăn thịt vui vẻ, ăn thịt vui vẻ.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.