Truyện 18+

Thệ Tử Tương Tuỳ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Thệ Tử Tương Tuỳ

Tác giả: Ssy124

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 82: Chương 82: Bước chân vào con đường hành tẩu giang hồ

07/07/2021 10382

Thể loại vô cùng quen thuộc với độc giả khi nam chính lại có được nhân duyên xuyên không về một thế giới kỳ lạ. Quỷ dị xuyên không tới một thế giới kỳ lạ, lại có thêm một hộ vệ tận tâm. Hơn thế không chỉ tính cách mà cả tướng mạo của người này đều hợp khẩu vị của hắn, nếu cứ thế buông tha thì thật đáng tiếc.

Cứ thế, chuyện xưa về chủ tử xấu xa đem trung khuyển hậu vệ đẩy ngã rồi ăn, ăn rồi lại ăn bắt đầu.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thệ Tử Tương Tuỳ!

Thể loại vô cùng quen thuộc với độc giả khi nam chính lại có được nhân duyên xuyên không về một thế giới kỳ lạ. Quỷ dị xuyên không tới một thế giới kỳ lạ, lại có thêm một hộ vệ tận tâm. Hơn thế không chỉ tính cách mà cả tướng mạo của người này đều hợp khẩu vị của hắn, nếu cứ thế buông tha thì thật đáng tiếc.

Cứ thế, chuyện xưa về chủ tử xấu xa đem trung khuyển hậu vệ đẩy ngã rồi ăn, ăn rồi lại ăn bắt đầu.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thệ Tử Tương Tuỳ!

Mục lục

1 Chương 1: Chương 1: Tử trung hậu vệ 2 Chương 2: Chương 2: Ảnh Tứ 3 Chương 3: Chương 3: Chủ tử, đi mau! 4 Chương 4: Chương 4: Việt Tùy 5 Chương 5: Chương 5: Phong hoa tuyệt đại 6 Chương 6: Chương 6: Đêm dài 7 Chương 7: Chương 7: Ngả bài 8 Chương 8: Chương 8: Tứ đại đường chủ 9 Chương 9: Chương 9: Thương Nguyệt lâu 10 Chương 10: Chương 10: Tình ý đậm sâu 11 Chương 11: Chương 11: Tình ý đậm sâu 12 Chương 12: Chương 12: Phóng ngựa tầm hoan 13 Chương 13: Chương 13: Hỏa đường chủ 14 Chương 14: Chương 14: Rình coi giường sự 15 Chương 15: Chương 15: Yêu chết cảm giác khi dễ ngươi 16 Chương 16: Chương 16: Địch nhân ám cọc 17 Chương 17: Chương 17: Đêm 18 Chương 18: Chương 18: Vô Ương công tử 19 Chương 19: Chương 19: Thiên Thần cung 20 Chương 20: Chương 20: Lần đầu lên kinh 21 Chương 21: Chương 21: Nam nhân và nam nhân 22 Chương 22: Chương 22: Hắn chỉ có một chủ tử 23 Chương 23: Chương 23: Trước khi dông bão 24 Chương 24: Chương 24: Hoa Quả sơn – Thủy Liêm động 25 Chương 25: Chương 25: Sơ Nhất của Thiên Thần cung 26 Chương 26: Chương 26: Hài tử cướp kẹo đường 27 Chương 27: Chương 27: Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ 28 Chương 28: Chương 28: Thiên Thần cung cung chủ thâm tàng bất lộ 29 Chương 29: Chương 29: Mầm mống nghi hoặc âm thầm sinh sôi 30 Chương 30: Chương 30: Biến giả thành thật 31 Chương 31: Chương 31: Hợp tác 32 Chương 32: Chương 32: Theo người 33 Chương 33: Chương 33: Thật giả 34 Chương 34: Chương 34: Đều là những nhân vật làm người khác đau đầu 35 Chương 35: Chương 35: Một vòng rồi lại một vòng 36 Chương 36: Chương 36: Không từ mà biệt 37 Chương 37: Chương 37: Đêm khuya lẻn vào cung cấm 38 Chương 38: Chương 38: Không được cử động! 39 Chương 39: Chương 39: Đến chết mới thôi 40 Chương 40: Chương 40: Bàn chuyện hợp tác hay là nói chuyện yêu đương? 41 Chương 41: Chương 41: Ai phá hư chuyện tốt của ai? 42 Chương 42: Chương 42: Bị nhốt ở Thiên Thần cung 43 Chương 43: Chương 43: Bi thương hầu hạ 44 Chương 44: Chương 44: Sự thật hay chỉ là áo giác? 45 Chương 45: Chương 45: Ta cũng thích chủ tử 46 Chương 46: Chương 46: Phong hoa tuyệt đại lại không tự biết! 47 Chương 47: Chương 47: Kích động bước tới 48 Chương 48: Chương 48: Biếng nhác khép mi như ngủ mà lại như không ngủ 49 Chương 49: Chương 49: Muốn bị đùa bỡn đến hỏng luôn không? 50 Chương 50: Chương 50: Một ngày làm bách tính bình thường 51 Chương 51: Chương 51: Muốn giữ chân nam nhân, trước tiên phải giữ được dạ dày 52 Chương 52: Chương 52: Đây mới là chân tướng 53 Chương 53: Chương 53: Là ai bồi thường ai 54 Chương 54: Chương 54: Tuyệt đối không thể! 55 Chương 55: Chương 55: Một ngày dạo chơi ở trà lâu 56 Chương 56: Chương 56: Thiên Thần cung bị tiêu diệt 57 Chương 57: Chương 57: Mất hết nội lực 58 Chương 58: Chương 58: Ai yêu ai? 59 Chương 59: Chương 59: Thanh tỉnh một lát 60 Chương 60: Chương 60: Bị bắt 61 Chương 61: Chương 61: Tục mệnh cổ 62 Chương 62: Chương 62: Hai người lên đường 63 Chương 63: Chương 63: Ngủ không được thì phải làm sao? 64 Chương 64: Chương 64: Ngươi muốn thú thê hay là xuất giá? 65 Chương 65: Chương 65: Mục đích sau cùng 66 Chương 66: Chương 66: Ta muốn biến thành ngươi 67 Chương 67: Chương 67: Nghi thức dời hồn 68 Chương 68: Chương 68: Tìm được sinh cơ trong tử lộ 69 Chương 69: Chương 69: Cứu ai trước? 70 Chương 70: Chương 70: Đột phá tầng thứ tám 71 Chương 71: Chương 71: Đẩy vào tử lộ để rồi hồi sinh 72 Chương 72: Chương 72: Lên đường tìm đại phu 73 Chương 73: Chương 73: Lại gặp Sơ Nhất 74 Chương 74: Chương 74: Gặp gỡ bất ngờ hay chính là duyên số? 75 Chương 75: Chương 75: Vẫn chưa tỉnh lại 76 Chương 76: Chương 76: Tỉnh lại một cách khác thường 77 Chương 77: Chương 77: Một bữa cơm xấu hổ 78 Chương 78: Chương 78: Đến từ một nơi 79 Chương 79: Chương 79: Chuyển nguy thành an 80 Chương 80: Chương 80: Là ai đang khóc sao? 81 Chương 81: Chương 81: Sau khi lắng đọng bụi trần 82 Chương 82: Chương 82: Bước chân vào con đường hành tẩu giang hồ

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.