Truyện 18+

Thế Giới Này Đều Thích Bị Cắm Sừng, Ngoại Trừ Tôi.

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Thế Giới Này Đều Thích Bị Cắm Sừng, Ngoại Trừ Tôi.

Tác giả: NNTnovelsX

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 6: Lý Thanh Dưỡng Thai - Nữ Bác Sĩ Ánh Dưỡng.

27/07/2021 13938

Quy tắc của thế giới này bỗng chốc bị thay đổi, suy nghĩ của mọi người ở thế giới này đều thích bị người khác cắm sừng chính mình. Chỉ riêng một người vẫn bình thường, đó là nhân vật chính của chúng ta - Bình, vẫn luôn mang suy nghĩ và tư duy dâm dục của thế giới cũ. Hãy xem sự thể hiện của nó ở thế giới này và dàn Harem đồ sộ.

Ý tưởng là 1 bộ truyện ở Trung Quốc và Anime Nhật Bản, theo tư duy của tác giả mà viết nên. Xin mọi người ủng hộ.

Quy tắc của thế giới này bỗng chốc bị thay đổi, suy nghĩ của mọi người ở thế giới này đều thích bị người khác cắm sừng chính mình. Chỉ riêng một người vẫn bình thường, đó là nhân vật chính của chúng ta - Bình, vẫn luôn mang suy nghĩ và tư duy dâm dục của thế giới cũ. Hãy xem sự thể hiện của nó ở thế giới này và dàn Harem đồ sộ.

Ý tưởng là 1 bộ truyện ở Trung Quốc và Anime Nhật Bản, theo tư duy của tác giả mà viết nên. Xin mọi người ủng hộ.

TruyenC

Copyright © 2022 TruyenC.