Truyện 18+

Thằng Đồng Nghiệp Và Vợ Tôi

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Thằng Đồng Nghiệp Và Vợ Tôi

Tác giả: Chúa Tể NTR

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 8: phần 2

28/06/2022 1793

Câu truyện cũng khá thật. Thêm bớt một ít, Vì đây là câu chuyện Tôi nghe được khi đi làm. Tôi thấy khá hay nên nhập vai và chia sẻ cho mn

Câu truyện cũng khá thật. Thêm bớt một ít, Vì đây là câu chuyện Tôi nghe được khi đi làm. Tôi thấy khá hay nên nhập vai và chia sẻ cho mn

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.