Truyện 18+

Thần Thâu Thôn Thiên

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện kiếm hiệp

Truyện Thần Thâu Thôn Thiên

Tác giả: Tử Thần thiên Phong

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 2: Chương2: cứu người

08/07/2021 401

sợ chết , nhát gan , vô sỉ , mặt dầy , tự luyến.

Có sắc đảm không có tâm đảm.

Có lúc cũng bá đạo , oai phong , trọng tình nghĩa, 

nửa tà nửa chính .

Mệnh tam tuyệt . Tuyệt vận , tuyệt mệnh , tuyệt âm dương ngũ hành.

vận : không có thì ta cướp 

mệnh : do ta chứ không do trời

tuyệt con đường tu luyện của ta sao : ta tước đoạt , ta cướp , ta thôn phệ , 

chỉ cần ta thích cái gì , cái đó đều là của ta

 Ta độc nhất vô nhị , ta Thiên Phong.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thần Thâu Thôn Thiên!

sợ chết , nhát gan , vô sỉ , mặt dầy , tự luyến.

Có sắc đảm không có tâm đảm.

Có lúc cũng bá đạo , oai phong , trọng tình nghĩa, 

nửa tà nửa chính .

Mệnh tam tuyệt . Tuyệt vận , tuyệt mệnh , tuyệt âm dương ngũ hành.

vận : không có thì ta cướp 

mệnh : do ta chứ không do trời

tuyệt con đường tu luyện của ta sao : ta tước đoạt , ta cướp , ta thôn phệ , 

chỉ cần ta thích cái gì , cái đó đều là của ta

 Ta độc nhất vô nhị , ta Thiên Phong.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thần Thâu Thôn Thiên!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.