Truyện 18+

Thần Điêu Ngoại Truyện

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp Truyện kiếm hiệp

Truyện Thần Điêu Ngoại Truyện

Tác giả: Lam Nguyệt

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 36: Thần Điêu ngoại truyện Thần Điêu ngoại truyện (tiếp theo thiên)

08/07/2021 4956

Sắc Hiệp : Nặng Cẩn thận khi coi Độ Tuoir : 18+ Nội Dung: Coi rồi biết

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thần Điêu Ngoại Truyện!

Sắc Hiệp : Nặng Cẩn thận khi coi Độ Tuoir : 18+ Nội Dung: Coi rồi biết

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thần Điêu Ngoại Truyện!

Mục lục

1 Chương 1: Phần 1: Kiêm điệp tình thâm 2 Chương 2: Phần 2: Hoàng Dung gặp mặt lần đầu Lý Mạc Sầu? 3 Chương 3: Cổ mộ thuốc tiên 4 Chương 4: Tình hoa kiếp 5 Chương 5: 1: Loạn chi sai 6 Chương 6: 2: Tình hoa biến đổi lớn 7 Chương 7: Trọng kiếm Vô Phong 8 Chương 8: 2: Quyết chiến Tuyệt Tình Cốc 9 Chương 9 10 Chương 10: Phần 2: Tuyệt tình hắc ngục 11 Chương 11: Đừng mộng kiếm hàn 12 Chương 12: Phần 1: Diệu kế diệt sạch tình 13 Chương 13: Phần 2: Dương Quá tình hình 14 Chương 14: Phần 1: Thập tam thái bảo 15 Chương 15: Phần 2: Hàng Long bí mật 16 Chương 16: Phần 3: 16 năm ước hẹn 17 Chương 17: Phần 1: Hồng trần đao kiếm một 18 Chương 18: Phần 2: Võ lâm Thánh Hỏa lệnh 19 Chương 19: Phần 1: Mười ba mộng còn 20 Chương 20: Phần 2: Địa lao kỳ nhục 21 Chương 21: Phần 3: Như mộng tỉnh, xen cho phép 22 Chương 22: Phần 1: Rút đao tan nát cõi lòng 23 Chương 23: Phần 2: Ăn, uống, chơi, vui cười 24 Chương 24: Phần 3: Nữ trung chư cát 25 Chương 25: Phần 1: Thần Điêu hiệp nhạc dạo 26 Chương 26: Phần 2: Hồng nhan bẩy rập 27 Chương 27: Phần 3: Trước giờ kiếm trận 28 Chương 28: Phần 4: Mộng còn ~ thứ hai bên ngoài chương phong, lâm, hỏa, núi 29 Chương 29: Phần 1: Nghi thức ~ cúng bái 30 Chương 30: Phần 2: Cúng bái ~ trước chương 31 Chương 31: Phần 3: Nghi thức sùng bái 32 Chương 32: Phần 1: Yến qua vậy. Cố nhân 33 Chương 33: Phần 2: Nảy sinh 34 Chương 34: Phần 1: Tơ (tí ti) khó đoạn, lại tơ ngọc 35 Chương 35: Phần 2: Ngục tình xuân thu 36 Chương 36: Thần Điêu ngoại truyện Thần Điêu ngoại truyện (tiếp theo thiên)

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.