Truyện 18+

Thái Hạo Mộng Thiên Tà Quyết

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Thái Hạo Mộng Thiên Tà Quyết

Tác giả: Cầm Nã Thủ(Tu La Đạo)

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 9: Phi Đao

08/07/2021 909

Cảnh giới tu luyện:

Khí cảm

Ngộ khí

Luyện thể cảnh

Ngũ hành cảnh

Tụ khí cảnh

Tụ đan cảnh

Phá đan

Hồn trung cảnh

Hồn thiên cảnh...

....

Mỗi cảnh giới chia làm 3 tiểu cảnh giới sơ,trung,hậu kỳ.

 

Chiều dài,chiều cao trong truyện sử dụng theo hệ đo lường cổ Trung Hoa:

1 dặm = 500m

1 trượng = 3,33m

1 xích = 33,3cm

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thái Hạo Mộng Thiên Tà Quyết!

Cảnh giới tu luyện:

Khí cảm

Ngộ khí

Luyện thể cảnh

Ngũ hành cảnh

Tụ khí cảnh

Tụ đan cảnh

Phá đan

Hồn trung cảnh

Hồn thiên cảnh...

....

Mỗi cảnh giới chia làm 3 tiểu cảnh giới sơ,trung,hậu kỳ.

 

Chiều dài,chiều cao trong truyện sử dụng theo hệ đo lường cổ Trung Hoa:

1 dặm = 500m

1 trượng = 3,33m

1 xích = 33,3cm

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Thái Hạo Mộng Thiên Tà Quyết!

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.