Truyện 18+

Tao là Chiến Thần

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tao là Chiến Thần

Tác giả: hài vậy sao

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 8 Tao là Chiến Thần

07/11/2023 424

Nguyễn Văn Linh Long, một học sinh ở địa cầu mồ côi mẹ lẫn cha, sống bằng tiền tiết kiệm của họ trước khi chết, Long nổi tiếng là học sinh giỏi.

Tương lai của cậu đang sáng lạng, thì một cuộc tay nạn đã mang chàng trai này đi, khỏi thế giới này, nhưng vận mệnh xoay chuyển, Long trùng sinh vào một người khác cùng tên ở thế giới song song.

Lại có được một cái hệ thống, Long khi trùng sinh thì biết cái thế giới này là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh giết kẻ yếu.

Hắn trong cái thế giới này, từng bước từng bước trưởng thành, trở thành một kẻ hoang dâm, trở thành một kẻ giết người không gớm tay, đạo đức của một học sinh gương mẫu của hắn cũng biến mất.

Người ta gọi hắn là Chiến Thần.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tao là Chiến Thần!

Nguyễn Văn Linh Long, một học sinh ở địa cầu mồ côi mẹ lẫn cha, sống bằng tiền tiết kiệm của họ trước khi chết, Long nổi tiếng là học sinh giỏi.

Tương lai của cậu đang sáng lạng, thì một cuộc tay nạn đã mang chàng trai này đi, khỏi thế giới này, nhưng vận mệnh xoay chuyển, Long trùng sinh vào một người khác cùng tên ở thế giới song song.

Lại có được một cái hệ thống, Long khi trùng sinh thì biết cái thế giới này là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh giết kẻ yếu.

Hắn trong cái thế giới này, từng bước từng bước trưởng thành, trở thành một kẻ hoang dâm, trở thành một kẻ giết người không gớm tay, đạo đức của một học sinh gương mẫu của hắn cũng biến mất.

Người ta gọi hắn là Chiến Thần.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tao là Chiến Thần!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.