Truyện 18+

Tân Quỷ Chọn Lọc

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tân Quỷ Chọn Lọc

Tác giả: Tò Mò Mời Tìm Hiểu

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 8 Tân Quỷ Chọn Lọc

08/12/2023 1626

Tân Quỷ Chọn Lọc là truyện dài, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ các yếu tố tình cảm...

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu - tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi.

Là truyện chỉ dành cho đọc giả 18+

Truyện này mình úp bên thiendia trước, up sang bên này cho ae đọc chung cho vui, đương nhiên mỗi lần có chương mới mình sẽ up cùng lúc cả 2 web. 

Chân thành cảm ơn tất cả!

LƯU Ý: Đọc giả có lòng ủng hộ mình thì có số tài khoản cũng như momo các thứ mình để dưới chương truyện, cảm ơn tất cả.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tân Quỷ Chọn Lọc!

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tân Quỷ Chọn Lọc!

Tân Quỷ Chọn Lọc là truyện dài, có bối cảnh rộng lớn, có đầy đủ các yếu tố tình cảm...

Tất cả địa danh, nhân vật, tôn giáo,... trong truyện hoàn toàn là hư cấu - tưởng tượng. Nếu có lỡ trùng hợp xin rộng lượng bỏ qua hoặc nhắc nhở mình sẽ sửa đổi.

Là truyện chỉ dành cho đọc giả 18+

Truyện này mình úp bên thiendia trước, up sang bên này cho ae đọc chung cho vui, đương nhiên mỗi lần có chương mới mình sẽ up cùng lúc cả 2 web. 

Chân thành cảm ơn tất cả!

LƯU Ý: Đọc giả có lòng ủng hộ mình thì có số tài khoản cũng như momo các thứ mình để dưới chương truyện, cảm ơn tất cả.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tân Quỷ Chọn Lọc!

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tân Quỷ Chọn Lọc!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.