Truyện ma

Tặc Miêu

Truyện ma Truyện ma dài kỳ Truyện kinh dị

Truyện Tặc Miêu

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Quyển 6 - Chương 5: Vãn hồi cơ trời

30/09/2020 6275

Lại một tác phẩm nữa của Thiên Hạ Bá Xướng - tác giả của series truyện Ma Thổi Đèn hấp dẫn.

Vẫn là những câu chuyện li kì khác thường, nhưng lại được nói đến trong phương diện hoàn toán khác, một câu chuyện liên quan đến mèo... Hãy cùng đọc và cảm nhận.

Cuối triều nhà Thanh, quân Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy.

Trương Tiểu Biện, gã du thủ du thực làng Kim Quang, tình cờ lạc bước vào ngôi mộ hoang của Quý phi triều trước, gặp được bậc kỳ nhân, lại được truyền cho pho kỳ thư dạy môn xem tướng mèo, tướng chó đã thất truyền từ nhiều đời trước. Cũng từ đó, hắn bị cuốn vào dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Từ một kẻ khố rách áo ôm, Trương Tiểu Biện bỗng dưng trở thành bậc anh hùng của thành Linh Châu, giúp quan trên phá các vụ án lớn, trừ bọn yêu đạo gây hoạ trong thành, thống lĩnh "Nhạn Doanh" chiến đấu với quân Thái Bình Thiên Quốc... mỗi lần ngộ hiểm đều có linh miêu tương trợ vượt qua nguy khốn.

Nhưng, lũ "Tặc Miêu" thần bí ấy, liệu có thực sự mang vinh hoa phú quý đến cho Trương Tiểu Biện như vị kỳ nhân kia đã nói? Hay tất cả chỉ là một cái bẫy lớn đã được bí mật giăng sẵn để chờ hắn bước vào?

Lại một tác phẩm nữa của Thiên Hạ Bá Xướng - tác giả của series truyện Ma Thổi Đèn hấp dẫn.

Vẫn là những câu chuyện li kì khác thường, nhưng lại được nói đến trong phương diện hoàn toán khác, một câu chuyện liên quan đến mèo... Hãy cùng đọc và cảm nhận.

Cuối triều nhà Thanh, quân Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy.

Trương Tiểu Biện, gã du thủ du thực làng Kim Quang, tình cờ lạc bước vào ngôi mộ hoang của Quý phi triều trước, gặp được bậc kỳ nhân, lại được truyền cho pho kỳ thư dạy môn xem tướng mèo, tướng chó đã thất truyền từ nhiều đời trước. Cũng từ đó, hắn bị cuốn vào dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử. Từ một kẻ khố rách áo ôm, Trương Tiểu Biện bỗng dưng trở thành bậc anh hùng của thành Linh Châu, giúp quan trên phá các vụ án lớn, trừ bọn yêu đạo gây hoạ trong thành, thống lĩnh "Nhạn Doanh" chiến đấu với quân Thái Bình Thiên Quốc... mỗi lần ngộ hiểm đều có linh miêu tương trợ vượt qua nguy khốn.

Nhưng, lũ "Tặc Miêu" thần bí ấy, liệu có thực sự mang vinh hoa phú quý đến cho Trương Tiểu Biện như vị kỳ nhân kia đã nói? Hay tất cả chỉ là một cái bẫy lớn đã được bí mật giăng sẵn để chờ hắn bước vào?

Mục lục

1 Quyển 1 - Chương 1: Chó húc 2 Quyển 1 - Chương 2: Mộ mèo khóc 3 Quyển 1 - Chương 3: Xác phượng 4 Quyển 1 - Chương 4: Lâm trung lão quỷ 5 Quyển 1 - Chương 5: Úng trủng sơn 6 Quyển 1 - Chương 6: Cương thi mĩ nhân 7 Quyển 1 - Chương 7: Ếch kêu mưa 8 Quyển 1 - Chương 8: Thành linh châu 9 Quyển 1 - Chương 9: Mèo lạnh lùng 10 Quyển 2 - Chương 1: Kim ngọc nô 11 Quyển 2 - Chương 2: Mỹ nhân vu 12 Quyển 2 - Chương 3: Dật sự đền tiên 13 Quyển 2 - Chương 4: Trẻ con loạn nhà 14 Quyển 2 - Chương 5: Lầu đũa 15 Quyển 2 - Chương 6: Mắt mèo 16 Quyển 2 - Chương 7: Hầm người sống 17 Quyển 2 - Chương 8: Quái tăng 18 Quyển 2 - Chương 9: Bát tiên lâu 19 Quyển 2 - Chương 10: Tạo súc 20 Quyển 3 - Chương 1: Đàm đạo nhân 21 Quyển 3 - Chương 2: Một nghìn ba trăm đao 22 Quyển 3 - Chương 3: Lăng trì 23 Quyển 3 - Chương 4: Chó ngao thần 24 Quyển 3 - Chương 5: Tai mèo nhỏ 25 Quyển 3 - Chương 6: Lò đúc kiếm 26 Quyển 3 - Chương 7: Bạch gia 27 Quyển 3 - Chương 8: Tinh tinh trản 28 Quyển 3 - Chương 9: Lấy đèn trộm dầu 29 Quyển 4 - Chương 1: Kinh thiên động địa 30 Quyển 4 - Chương 2: Mây mù biến hóa 31 Quyển 4 - Chương 3: Vua của tháp cổ 32 Quyển 4 - Chương 4: Phong vũ chung 33 Quyển 4 - Chương 5: Độ thủy hồ lô miêu 34 Quyển 4 - Chương 6: Độ thủy hồ lô miêu 35 Quyển 4 - Chương 7: Bạch tháp chân nhân 36 Quyển 4 - Chương 8: Quấn gai tra, lột da hỏi 37 Quyển 4 - Chương 9: Nhạn doanh 38 Quyển 5 - Chương 1: Nhạn bài lý tứ 39 Quyển 5 - Chương 2: Người kể chuyện 40 Quyển 5 - Chương 3: Rải đậu sông la sát 41 Quyển 5 - Chương 4: Cáo ba mắt 42 Quyển 5 - Chương 5: Hoàng thiên đăng 43 Quyển 5 - Chương 6: Mèo gào 44 Quyển 5 - Chương 7: Huyết chiến 45 Quyển 5 - Chương 8: Thưởng cô lệnh 46 Quyển 6 - Chương 1: Trường diện la hán 47 Quyển 6 - Chương 2: Xem tướng trâu bò 48 Quyển 6 - Chương 3: Quả phụ nướng bánh 49 Quyển 6 - Chương 4: Ngõa quán tự 50 Quyển 6 - Chương 5: Vãn hồi cơ trời

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.