Truyện 18+

Ta Vậy Mà Xuyên Qua Thành Nhân Vật Phản Diện

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Ta Vậy Mà Xuyên Qua Thành Nhân Vật Phản Diện

Tác giả: Hắc Thương Lão Bản

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Thánh Nữ Nguyệt Minh Tuyền

23/07/2022 1457

Cẩm Y Dạ xuyên qua đến huyền huyễn thế giới trở thành Âm Dương thánh địa ngoại môn đệ tử, bắt đầu liền trở thành nhân vật phản diện pháo hôi sắp bị nhân vật chính đánh lúc thức tỉnh hệ thống. Từ đây Cẩm Y Dạ bước lên trên con đường phản diện trở thành một tên đại ma đầu.

PS: Cầu ủng hộ!!!!!

Cẩm Y Dạ xuyên qua đến huyền huyễn thế giới trở thành Âm Dương thánh địa ngoại môn đệ tử, bắt đầu liền trở thành nhân vật phản diện pháo hôi sắp bị nhân vật chính đánh lúc thức tỉnh hệ thống. Từ đây Cẩm Y Dạ bước lên trên con đường phản diện trở thành một tên đại ma đầu.

PS: Cầu ủng hộ!!!!!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.