Truyện 18+

Tà Thần! Trả Vợ Cho Ta

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tà Thần! Trả Vợ Cho Ta

Tác giả: Google-chan

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 10: Quá khó khăn

09/07/2021 2287

Tà Thần Caesar buông xuống Thế gian, liệu ai có thể ngăn cản hắn.
Là Tiên Vương trùng sinh...
"Tà thần khốn kiếp! Ông trời cho bản vương một lần nữa sống lại, lần này bản vương nhất định... Giao vợ cho ngươi !"
Là người xuyên việt sở hữu hệ thống...
"Túc chủ! Giao bạn gái ra đi! Bản hệ thống sợ quá"
Hay là khí vận chi tử...
"Ba mươi năm Hà Đông, Ba mươi năm Hà Tây, đừng... đừng đánh ta... Ta đưa nàng ấy cho ngươi được chưa? "
Nhìn một đám nhân vật chính quỳ dưới chân mình cầu xin tha thứ, Tà thần nở nụ cười bỉ ổi:
"Muốn sống! Giao người yêu ra đây! "

Tà Thần Caesar buông xuống Thế gian, liệu ai có thể ngăn cản hắn.
Là Tiên Vương trùng sinh...
"Tà thần khốn kiếp! Ông trời cho bản vương một lần nữa sống lại, lần này bản vương nhất định... Giao vợ cho ngươi !"
Là người xuyên việt sở hữu hệ thống...
"Túc chủ! Giao bạn gái ra đi! Bản hệ thống sợ quá"
Hay là khí vận chi tử...
"Ba mươi năm Hà Đông, Ba mươi năm Hà Tây, đừng... đừng đánh ta... Ta đưa nàng ấy cho ngươi được chưa? "
Nhìn một đám nhân vật chính quỳ dưới chân mình cầu xin tha thứ, Tà thần nở nụ cười bỉ ổi:
"Muốn sống! Giao người yêu ra đây! "

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.