Truyện 18+

Tà Thần Nghịch Thiên Hệ Thống

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Tà Thần Nghịch Thiên Hệ Thống

Tác giả: Tà Thần

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 6: kiếm ý

08/07/2021 1504

Quân Vô Tà : là sát thủ số 1 Thần Vực 

Trong một kỳ ngộ có được ( Hỗn độn thụ)

( thu được hỗn độn thụ có thể tạo ra vũ trụ mới) 

Trong một lần bị phục kích Quân Vô Tà bị thương gần chết , thì ( Hỗn độn thụ) chui vào linh hồn dung hợp ra Hệ Thống 

Xuyên đến ( Thiên Võ Đại Lục )

Cầm Hệ thống trong tay cùng hồng nhan trèo lên Thiên Địa đỉnh phong

Hệ Thống Tu Vi :

( Nhân )

Luyện khí kỳ 

Trúc Cơ kỳ 

Kim đan kỳ 

Nguyên anh kỳ 

Hóa Thần kỳ 

Luyện hư kỳ 

Hợp thể kỳ ( Thần )

Đại thừa kỳ Hạ vị thần

Độ kiếp kỳ Trung vị thần 

( Tiên ) Thượng vị thần 

Chân tiên Chân thần 

Huyền tiên Thần quân 

Kim tiên Thần vương 

Đại La kim tiên Thần hoàng 

Xá không Nửa Bước Cấm kỵ 

Cấm kỵ Tiên tôn Siêu thoát

Tiên quân ( Quá khứ - Tương lai - Kim thế ) 

Tiên vương Chúa tể 

Tiên đế Sáng thế thần 

 

 

 

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tà Thần Nghịch Thiên Hệ Thống!

Quân Vô Tà : là sát thủ số 1 Thần Vực 

Trong một kỳ ngộ có được ( Hỗn độn thụ)

( thu được hỗn độn thụ có thể tạo ra vũ trụ mới) 

Trong một lần bị phục kích Quân Vô Tà bị thương gần chết , thì ( Hỗn độn thụ) chui vào linh hồn dung hợp ra Hệ Thống 

Xuyên đến ( Thiên Võ Đại Lục )

Cầm Hệ thống trong tay cùng hồng nhan trèo lên Thiên Địa đỉnh phong

Hệ Thống Tu Vi :

( Nhân )

Luyện khí kỳ 

Trúc Cơ kỳ 

Kim đan kỳ 

Nguyên anh kỳ 

Hóa Thần kỳ 

Luyện hư kỳ 

Hợp thể kỳ ( Thần )

Đại thừa kỳ Hạ vị thần

Độ kiếp kỳ Trung vị thần 

( Tiên ) Thượng vị thần 

Chân tiên Chân thần 

Huyền tiên Thần quân 

Kim tiên Thần vương 

Đại La kim tiên Thần hoàng 

Xá không Nửa Bước Cấm kỵ 

Cấm kỵ Tiên tôn Siêu thoát

Tiên quân ( Quá khứ - Tương lai - Kim thế ) 

Tiên vương Chúa tể 

Tiên đế Sáng thế thần 

 

 

 

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tà Thần Nghịch Thiên Hệ Thống!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.