Truyện 18+

Ta Không Muốn Làm Thủ Tịch Chân Truyền.

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Ta Không Muốn Làm Thủ Tịch Chân Truyền.

Tác giả: Cao Lãnh Đích Tác Giả.

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 2: Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ.

08/07/2021 412

(Tập dịch lần đầu, mong các bác cho ý kiến.)

Trần Khuynh Địch xuyên việt rồi, hơn nữa còn trở thành một trong thiên hạ mười đại thế lực, Thuần Dương Cung Thủ Tịch Chân Truyền. Hơn nữa hắn còn có thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm, còn có vô số muội tử ngưỡng mộ. Nhưng cùng lúc, hắn phát hiện mình, tựa hồ chính là nhân vật phản diện. 
"30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo!" 
"Ở kiếp trước ngươi đoạt ta thiên phú, một thế này trùng sinh, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu!" 
"Ca ca, lần này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi!" 
Kẹp ở ba vị nghịch thiên nhân vật chính, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình vẫn nên sớm làm tự sát tạ tội cho nhanh....

*******
Cảnh giới: 
- Hậu Thiên: Sơ Khuy Môn Kính, Tiểu Hữu Sở Thành, Xuất Thần Nhập Hóa, Đăng Phong Tạo Cực
- Tiên Thiên: Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Phản Hư Hợp Đạo.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Không Muốn Làm Thủ Tịch Chân Truyền.!

(Tập dịch lần đầu, mong các bác cho ý kiến.)

Trần Khuynh Địch xuyên việt rồi, hơn nữa còn trở thành một trong thiên hạ mười đại thế lực, Thuần Dương Cung Thủ Tịch Chân Truyền. Hơn nữa hắn còn có thiên phú dị bẩm, tu vi cao thâm, còn có vô số muội tử ngưỡng mộ. Nhưng cùng lúc, hắn phát hiện mình, tựa hồ chính là nhân vật phản diện. 
"30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo!" 
"Ở kiếp trước ngươi đoạt ta thiên phú, một thế này trùng sinh, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu!" 
"Ca ca, lần này ta nhất định sẽ vượt qua ngươi!" 
Kẹp ở ba vị nghịch thiên nhân vật chính, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình vẫn nên sớm làm tự sát tạ tội cho nhanh....

*******
Cảnh giới: 
- Hậu Thiên: Sơ Khuy Môn Kính, Tiểu Hữu Sở Thành, Xuất Thần Nhập Hóa, Đăng Phong Tạo Cực
- Tiên Thiên: Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Phản Hư Hợp Đạo.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ta Không Muốn Làm Thủ Tịch Chân Truyền.!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.