Truyện 18+

Star Rail: Kafka Cùng Silverwolf Tại Herta Vũ Trụ Mô Phỏng Thành Người Da Đen Mẫu Súc!

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Star Rail: Kafka Cùng Silverwolf Tại Herta Vũ Trụ Mô Phỏng Thành Người Da Đen Mẫu Súc!

Tác giả: ꧁ ༺♅ᕱᏒꂅო༒КᎥภg༻꧂

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Dạo đầu

25/08/2023 770

Truyện được viết ra với mục đích để các bạn quay tay chứ không nhằm mục đích nhân văn, giáo dục hay cổ súy cho những tư tưởng lệch lạc gì cả.
Truyện chỉ dành cho đọc giả 18 tuổi trở lên. Nghiêm cấm trẻ em hoặc người không tự chủ được nhận thức và hành vi đọc.

Truyện được viết ra với mục đích để các bạn quay tay chứ không nhằm mục đích nhân văn, giáo dục hay cổ súy cho những tư tưởng lệch lạc gì cả.
Truyện chỉ dành cho đọc giả 18 tuổi trở lên. Nghiêm cấm trẻ em hoặc người không tự chủ được nhận thức và hành vi đọc.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.