Truyện 18+

Số Phận Đẩy Đưa

Truyện 18+ Truyện Sex

Truyện Số Phận Đẩy Đưa

Tác giả: thichmbhanoi

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 75

08/07/2021 7584

Có thể nói duyên số nên tôi được gặp em ( dầu chưa là vợ chồng bao giờ ) , tôi được nhận về làm chung công ty với em và chỉ trước em ít tháng . Em làm văn thư , còn tôi làm nhân viên kế hoạch theo dỏi tiến độ các công trình xây dựng . Tôi để ý đến em ngay buổi làm việc đầu tiên . Em không xinh lắm , nhưng rất có duyên bởi lối ăn nói và nụ cười rất tươi ( và sau này thì tôi mới hiểu là rất dâm )

Có thể nói duyên số nên tôi được gặp em ( dầu chưa là vợ chồng bao giờ ) , tôi được nhận về làm chung công ty với em và chỉ trước em ít tháng . Em làm văn thư , còn tôi làm nhân viên kế hoạch theo dỏi tiến độ các công trình xây dựng . Tôi để ý đến em ngay buổi làm việc đầu tiên . Em không xinh lắm , nhưng rất có duyên bởi lối ăn nói và nụ cười rất tươi ( và sau này thì tôi mới hiểu là rất dâm )

Mục lục

1 Chương 1: Số phận đưa đẩy 2 Chương 2: Số phận đưa đẩy (2) 3 Chương 3: Hương 4 Chương 4: Hương (2) 5 Chương 5: Nhật ký tình yêu 6 Chương 6: Ngày 03 tháng 6 năm 20... 7 Chương 7: Ngày 10 tháng 6 năm 20... 8 Chương 8: Ngày 22 tháng 6 năm 20... 9 Chương 9: Ngày 01 tháng 7 năm 20.. 10 Chương 10: Ngày 11 tháng 7 năm 20... 11 Chương 11: Ngày 13 tháng 7 năm 20... 12 Chương 12: Ngày 22 tháng 8 năm 20... 13 Chương 13: Ngày 18 tháng 9 năm 20... 14 Chương 14: Ngày 18 tháng 9 năm 20... 15 Chương 15: Ngày 12 tháng 11 năm 20... 16 Chương 16: Ngày 08 tháng 1 năm 20... 17 Chương 17: Ngày 23 tháng 2 năm 20.. 18 Chương 18: Ngày 12 tháng 4 năm 20... 19 Chương 19 20 Chương 20 21 Chương 21: Ngày 22 tháng 04 năm 20... 22 Chương 22: Ngày 29 tháng 04 năm 20... 23 Chương 23 24 Chương 24: Ngày 17 tháng 05 năm 20.. 25 Chương 25 26 Chương 26: Ngày 20 tháng 5 năm 20... 27 Chương 27 28 Chương 28: Ngày 30 tháng 5 năm 20... 29 Chương 29: Ngày 14 tháng 06 năm 20.. 30 Chương 30 31 Chương 31 32 Chương 32: Ngày 21 tháng 7 năm 20... 33 Chương 33: Ngày 20 tháng 8 năm 20.. 34 Chương 34 35 Chương 35: Ngày 04 tháng 10 năm 20... 36 Chương 36 37 Chương 37: Ngày 17 tháng 10 năm 20... 38 Chương 38: Ngày 28 tháng 10 năm 20... 39 Chương 39 40 Chương 40: Ngày 12 tháng 01 năm 20... 41 Chương 41 42 Chương 42 43 Chương 43 44 Chương 44: Ngày 6 tháng 02 năm 20... 45 Chương 45: Ngày 24 tháng 02 năm 20... 46 Chương 46 47 Chương 47: Ngày 17 tháng 4 năm 20… 48 Chương 48 49 Chương 49: Chuyện mẹ con 50 Chương 50: Ngày 15 tháng 06 năm 20… 51 Chương 51: Ngày 07 tháng 07 năm 20… 52 Chương 52 53 Chương 53: Ngày 01/01/20… 54 Chương 54 55 Chương 55 56 Chương 56: Ngày 25 tháng 02 năm 20.. 57 Chương 57 58 Chương 58 59 Chương 59 60 Chương 60: Ngày 9 tháng 6 năm 20... 61 Chương 61 62 Chương 62 63 Chương 63: Ngày 16 tháng 8 năm 20… 64 Chương 64: Ngày 18 tháng 9 năm 20.. 65 Chương 65 66 Chương 66 67 Chương 67: Ngày 23 tháng 10 năm 20… 68 Chương 68 69 Chương 69: Ngày 18 tháng 01 năm 20… 70 Chương 70: Ngày 12 tháng 02 năm 20… 71 Chương 71: Chuyện kể về thằng em rể 72 Chương 72 73 Chương 73: Chuyện về thằng con trai 74 Chương 74 75 Chương 75

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.