Truyện 18+

Siêu Nhân DECADE Tại Tu Chân Giới

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Siêu Nhân DECADE Tại Tu Chân Giới

Tác giả: Cuồng Dâm Vạn Giới

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Chương 51: Hết Phần 1

08/07/2021 5412

Trạng thái:

Bây giờ (Mười sáu thẻ bài(tạm)

Bây giờ theo tiến triển truyện có 11 thẻ.

Giới thiệu:

Vì muốn trả thù Thập Kỷ đánh đổi không thể tu luyện được để có thực lực trả thù,dâm nữ tông bắt hắn hấp tinh đến chết do cơ may xảo hợp,được đồ biến hình(thắt lưng biến hình sau này sữa lại) nhận chủ.

Truyện này chỉ tả theo nhân vật chính đi tới đâu mình tả,đến đó thôi không giống mấy truyện khác ví dụ: nhân vật chính ở chỗ tây mà lại qua chỗ không liên quan,nhân vật chính thì không được.

Còn mấy cái thành nhà gì đấy mình đặt tên đại cũng không,tả chi tiết đại khái vậy đi.

Mình không có ghi tình tiết với mấy thứ liên quan ra tập,mình chỉ đọc lại chương hôm qua viết rồi tiếp tục.

Có vài cảnh hài hước mà thôi.

Bắt đầu cướp sắc nhiều sau từ từ ít lại chỉ thoáng qua.

Truyện dấu phẩy mình không biết làm sao cho đúng cách,phẩy đại thôi không cần để ý đọc là chính vui là được,truyện kiếm lượt xem lượt thích là chính những thứ khác không quan trọng.

Truyện vài nhân vật phụ thoáng qua mình không đặt tên.

Cảnh giới tu luyện.

Toái cốt,Kim thân,toái ma,dung đan,dung anh,toái anh,hóa thần,toái thần,nhập hư,toái hư....mỗi cảnh giới chia làm mười tầng.

 

Truyện không phải xuyên không,sắc ít.

DECADE = Thập Kỷ.

BURST = Nổ.

ILLUSION = Ảo Giác.

INVISIBLE = Vô Hình.

PUNCH = Cú Đấm.

SLASH = chém,Gạch Chéo.

DECADE FINAL ATTACK= Thập Kỷ cuộc tấn công cuối cùng.

CHANGE = thay đổi.

CONVER = chuyển đổi.

DESTROY DEATH= hủy diệt tử vong.

SUPER CAR = siêu xe.

MOTORBIKE = xe máy

MOVE = dịch chuyển

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Siêu Nhân DECADE Tại Tu Chân Giới!

Trạng thái:

Bây giờ (Mười sáu thẻ bài(tạm)

Bây giờ theo tiến triển truyện có 11 thẻ.

Giới thiệu:

Vì muốn trả thù Thập Kỷ đánh đổi không thể tu luyện được để có thực lực trả thù,dâm nữ tông bắt hắn hấp tinh đến chết do cơ may xảo hợp,được đồ biến hình(thắt lưng biến hình sau này sữa lại) nhận chủ.

Truyện này chỉ tả theo nhân vật chính đi tới đâu mình tả,đến đó thôi không giống mấy truyện khác ví dụ: nhân vật chính ở chỗ tây mà lại qua chỗ không liên quan,nhân vật chính thì không được.

Còn mấy cái thành nhà gì đấy mình đặt tên đại cũng không,tả chi tiết đại khái vậy đi.

Mình không có ghi tình tiết với mấy thứ liên quan ra tập,mình chỉ đọc lại chương hôm qua viết rồi tiếp tục.

Có vài cảnh hài hước mà thôi.

Bắt đầu cướp sắc nhiều sau từ từ ít lại chỉ thoáng qua.

Truyện dấu phẩy mình không biết làm sao cho đúng cách,phẩy đại thôi không cần để ý đọc là chính vui là được,truyện kiếm lượt xem lượt thích là chính những thứ khác không quan trọng.

Truyện vài nhân vật phụ thoáng qua mình không đặt tên.

Cảnh giới tu luyện.

Toái cốt,Kim thân,toái ma,dung đan,dung anh,toái anh,hóa thần,toái thần,nhập hư,toái hư....mỗi cảnh giới chia làm mười tầng.

 

Truyện không phải xuyên không,sắc ít.

DECADE = Thập Kỷ.

BURST = Nổ.

ILLUSION = Ảo Giác.

INVISIBLE = Vô Hình.

PUNCH = Cú Đấm.

SLASH = chém,Gạch Chéo.

DECADE FINAL ATTACK= Thập Kỷ cuộc tấn công cuối cùng.

CHANGE = thay đổi.

CONVER = chuyển đổi.

DESTROY DEATH= hủy diệt tử vong.

SUPER CAR = siêu xe.

MOTORBIKE = xe máy

MOVE = dịch chuyển

 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Siêu Nhân DECADE Tại Tu Chân Giới!

Mục lục

1 Chương 1: Đồ Biến Hình 2 Chương 2: Bị Bắt Làm Đỉnh Lô 3 Chương 3: DECADE KẺ HỦY DIỆT 4 Chương 4: Hủy Diệt Đi 5 Chương 5: Thẻ Đòn Hủy Diệt 6 Chương 6: Đòn Hủy Diệt 7 Chương 7: Cướp Sắc 8 Chương 8: Đi Ăn Cướp 9 Chương 9: Ăn Cướp Đây 10 Chương 10: Là Ta Cướp Sắc Ngươi 11 Chương 11: Ta Tên Vân Vân 12 Chương 12: Bị Cưỡng Hiếp 13 Chương 13: Nàng Thật Đẹp 14 Chương 14: Cố lên Cướp Sắc Nàng Kia Đi 15 Chương 15: Nâng Cấp ĐỒ BIẾN HÌNH 16 Chương 16: Gặp Phụ Thân Các Nàng Cái Đã 17 Chương 17: Cho Con Rể Vào Xem Bảo Khố Cái Đã 18 Chương 18: Nhạc Phụ Bao Vây 19 Chương 19: Hành Hung Nhạc Phụ 20 Chương 20: Cướp Của,Cướp Mạng Các Ngươi 21 Chương 21: Vật Liệu,Linh Thạch Con Rể Muốn 22 Chương 22: Cường Hóa Thân Thể 23 Chương 23: Ngươi Muốn Ăn Đòn 24 Chương 24: Thẻ Ảo Giác 25 Chương 25: Giúp Ta Cởi Y Phục 26 Chương 26: Cha Vợ Ngươi Có Bảo Vật Chứa Được Người Sống Không? 27 Chương 27: Đi Theo Ta 28 Chương 28: LẠI GẶP QUÁI MỘNG 29 Chương 29: Ngươi Gài Bẫy Ta?Thật Âm Hiểm! 30 Chương 30: Thắt Lưng Và Thẻ Của Cậu Đâu? 31 Chương 31: Giả Danh Lừa Gạt 32 Chương 32: Các Ngươi Mau Tránh Ra Cho Ta 33 Chương 33: Má Nó! 34 Chương 34: Không Sai Ngược Lại Ngươi Chết Chắc 35 Chương 35: Thức Tỉnh Thành Công Hủy Diệt Tử Vong 36 Chương 36: Đủ Điều Kiện Thăng Cấp 37 Chương 37: Cho Ngươi Biết Bị Cưỡng Hiếp Là Sao 38 Chương 38: A!Ngươi Mau Tránh Ra Khỏi Người Ta 39 Chương 39: Hủy Diệt Tử Vong Là Gì? 40 Chương 40: KAMEN RIDER DECADE! 41 Chương 41: Cưỡng Hiếp Thi Thể 42 Chương 42: Ta Dẫn Nàng Đi Chơi 43 Chương 43: Càng Quét Tông Môn 44 Chương 44: Lên Cao Cấp Tu Chân Giới 45 Chương 45: Tự...Tự...Tự...Sướng 46 Chương 46: A...Lại Đây Hiếp Ta Đi Đến~Nha 47 Chương 47: Vào Được Rồi 48 Chương 48: Tỷ Tỷ Vậy Chúng Ta Tắm Ở Đây Đi 49 Chương 49: Kém Tý Nữa Là Bị Hiếp Dâm 50 Chương 50: Ngươi Tên Biến Thái Này 51 Chương 51: Hết Phần 1

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.