Truyện 18+

Siêu Cấp Người Krypton (Edit)

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Siêu Cấp Người Krypton (Edit)

Tác giả: Carl

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 9: Lần đầu với Hermione(Anal) (3)

01/09/2022 1445

Truyện kể về thanh niên Carl xuyên qua thế giới Harry Potter và gây dựng hậu cung riêng mình.... Truyện edit lại vì bị xòa hết

Truyện kể về thanh niên Carl xuyên qua thế giới Harry Potter và gây dựng hậu cung riêng mình.... Truyện edit lại vì bị xòa hết

TruyenC

Copyright © 2023 TruyenC.