Truyện 18+

Sau Khi Gặp Được Anh

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Sau Khi Gặp Được Anh

Tác giả: Ái Cật Đường Đích Tiểu Ma Tước

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Cô gái nhỏ

10/07/2021 735

Sẽ beta lại sau khi hoàn truyện

Mỗi tuần 1 chương (Vui lòng không hối editor vì ai cũng có công việc riêng!)

Gốc: 和大叔奔现后(1V1)

Converter: Vespertine

Bìa: Tiệm Bìa Cielo

Designer: Kẹo Dẻo Vị Quýt

Editor: Tinh Hòa

Văn án:

Ôn Nhu gặp được một đại thúc trên một phần mềm trò chuyện, sau khi thi đại học, cùng anh phát triển nhanh chóng.

Mục đích của Ôn Nhu là: “Nếu không có được anh, vậy thì ngủ với anh xong liền chia tay.”

Nhưng không nghĩ tới, chỉ ngủ có một lần, liền ngủ cả đời.

*

Cố Quyền chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ở bên nhau với một cô gái nhỏ, nhưng cô gái nhỏ này từ trong ra ngoài đều hấp dẫn anh.

Vốn định muốn cách xa cô một chút, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng cô lại muốn ngủ với anh. Liễu Hạ Huệ không dễ làm, anh chỉ có thể từ từ tới.

Cô gái nhỏ quá mềm mại, anh cũng chỉ có thể dùng cả đời để sủng cô.

Tác giả có lời muốn nói: Nữ chủ kém nam chủ 10 tuổi, ta cũng là lần đầu tiên viết văn, không thích mời rời khỏi, cốt truyện trước thịt sau. Hết thảy phát triển đều là thịt.

Sẽ beta lại sau khi hoàn truyện

Mỗi tuần 1 chương (Vui lòng không hối editor vì ai cũng có công việc riêng!)

Gốc: 和大叔奔现后(1V1)

Converter: Vespertine

Bìa: Tiệm Bìa Cielo

Designer: Kẹo Dẻo Vị Quýt

Editor: Tinh Hòa

Văn án:

Ôn Nhu gặp được một đại thúc trên một phần mềm trò chuyện, sau khi thi đại học, cùng anh phát triển nhanh chóng.

Mục đích của Ôn Nhu là: “Nếu không có được anh, vậy thì ngủ với anh xong liền chia tay.”

Nhưng không nghĩ tới, chỉ ngủ có một lần, liền ngủ cả đời.

*

Cố Quyền chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ở bên nhau với một cô gái nhỏ, nhưng cô gái nhỏ này từ trong ra ngoài đều hấp dẫn anh.

Vốn định muốn cách xa cô một chút, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng cô lại muốn ngủ với anh. Liễu Hạ Huệ không dễ làm, anh chỉ có thể từ từ tới.

Cô gái nhỏ quá mềm mại, anh cũng chỉ có thể dùng cả đời để sủng cô.

Tác giả có lời muốn nói: Nữ chủ kém nam chủ 10 tuổi, ta cũng là lần đầu tiên viết văn, không thích mời rời khỏi, cốt truyện trước thịt sau. Hết thảy phát triển đều là thịt.

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.