Truyện 18+

Quyến Rũ

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Quyến Rũ

Tác giả: Lại Lại

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 14

08/03/2023 2545

Mọi người đều biết Bạch Lạc là một cô nàng ăn chơi.
Một ngày nọ, cô đánh cược với người ta chỉ trong vòng ba tháng sẽ lên giường được với học thần Lâm Khải Chi.
Không phải cậu ta chỉ là một con mọt sách bốn mắt thôi sao?
Bạch Lạc khịt mũi khinh thường, chuyện này dễ như trở bàn tay!!!

Khi Lâm Khải Chi biết chuyện, cậu chỉ nhàn nhạt cười rồi nhướn mày hỏi một câu, “Nghe nói cậu muốn ngủ với tôi?”

Mọi người đều biết Bạch Lạc là một cô nàng ăn chơi.
Một ngày nọ, cô đánh cược với người ta chỉ trong vòng ba tháng sẽ lên giường được với học thần Lâm Khải Chi.
Không phải cậu ta chỉ là một con mọt sách bốn mắt thôi sao?
Bạch Lạc khịt mũi khinh thường, chuyện này dễ như trở bàn tay!!!

Khi Lâm Khải Chi biết chuyện, cậu chỉ nhàn nhạt cười rồi nhướn mày hỏi một câu, “Nghe nói cậu muốn ngủ với tôi?”

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.