Truyện 18+

Phong Lưu Công Tử Ca

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Phong Lưu Công Tử Ca

Tác giả: Công Tử Vô Danh

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 1: Trong trang viên phong lưu, ngoài phó minh phản loạn

08/07/2021 525

Hỡi những ánh mắt ngây thơ chưa hiểu sự đời kia, bản tỏa nói cho các ngươi biết. Công pháp mà bản tọa khắc ở đây uy lực vô cùng, cái thế vô song. Vậy nên nó chỉ phù hợp cho những ai có đạo hạnh thâm sâu (ít nhất có 18 năm công lực), nội tâm kiên định. Nếu không, nhẹ thì tẩu hoả nhập ma điên điên khùng khùng, nặng thì bị dục hỏa thiêu đốt mà chết. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Nhớ lấy. 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phong Lưu Công Tử Ca!

Hỡi những ánh mắt ngây thơ chưa hiểu sự đời kia, bản tỏa nói cho các ngươi biết. Công pháp mà bản tọa khắc ở đây uy lực vô cùng, cái thế vô song. Vậy nên nó chỉ phù hợp cho những ai có đạo hạnh thâm sâu (ít nhất có 18 năm công lực), nội tâm kiên định. Nếu không, nhẹ thì tẩu hoả nhập ma điên điên khùng khùng, nặng thì bị dục hỏa thiêu đốt mà chết. Nhớ lấy. Nhớ lấy. Nhớ lấy. 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phong Lưu Công Tử Ca!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.