Truyện 18+

Phiêu Du Dị Giới

Truyện 18+ Truyện sắc hiệp

Truyện Phiêu Du Dị Giới

Tác giả: Đâm

Tình trạng: Đang ra

Mới nhất: Chương 3: Bảng Trạng Thái

08/07/2021 593

Vũ và cả lớp bị triệu hồi sang một thế giới kỳ lạ. Mỗi người mang trong mình "Thiên chức" khác nhau nhằm giải phóng thế giới loài người khỏi diệt vong. Điều gì đang chờ đợi cậu ở thế giới mới ấy? Liệu Vũ có thể lột xác trở thành con người mới được không?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phiêu Du Dị Giới!

Vũ và cả lớp bị triệu hồi sang một thế giới kỳ lạ. Mỗi người mang trong mình "Thiên chức" khác nhau nhằm giải phóng thế giới loài người khỏi diệt vong. Điều gì đang chờ đợi cậu ở thế giới mới ấy? Liệu Vũ có thể lột xác trở thành con người mới được không?

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Phiêu Du Dị Giới!

TruyenC

Copyright © 2024 TruyenC.